Skip to content
DB SCHENKER logo


Jernbane for bedre miljø

I Norge har DB Schenker en utstrakt bruk av jernbane. 68% av alt gods som fraktes mellom byene går med jernbane. Selskapet driver også sin egen togstrekning mellom Oslo og Narvik, med 6 ukentlige avganger. Kombinasjonen jernbane og elektrisk bydistribusjon gjør at man kan oppnå en betydelig miljøgevinst på frakt av varer med DB Schenker i Norge.

Miljøeffekten ved bruk av jernbane er betydelig. Årlig fraktes det ca. 76.000 containere i regi av DB Schenker i Norge. Dette utgjør en besparelse på ca. 36.500 vogntog på norske veier, og en utslippsreduksjon på hele 50.000 tonn CO2.

I tillegg er det etablert miljøvennlige løsninger for bruk av termocontainere med strømaggregater, og produksjon av strøm ved bruk av lokomotiv med slike løsninger.

DB Schenker søker å bruke jernbane i størst mulig grad for å flytte gods fra vei til bane.