wind turbine green energy db schenker

Miljø

Som miljøpionér setter DB Schenker standarden for effektiv bruk av ressursene vi har til rådighet.

Samfunnet står ovenfor stadig mer press for å beskytte miljøet, og transportsektoren forventes å gi et betydelig bidrag til denne prosessen. Vi vil vise vei i miljøvernprosessen ved å bli den ledende grønne logistikktilbyderen. Vi vet at CO2-utslippene faktisk kan reduseres til tross for at transporten øker.

Redusere Utslipp

DB Schenker støtter DB-gruppen i målet om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent mellom 2006 og 2020. For å nå dette målet har vi satt i gang en rekke initiativer og fortsetter å utvide tilbudet av grønne logistikkprodukter.

Å handle med miljøet i tankene er en nøkkeltanke hos DB Schenker, og vi støtter dette med en rekke forskjellige initiativer i forretningsenhetene våre. Vi søker å redusere transportkilometer med sammenslåing, velge den mest miljøvennlige transportmåten og øke effektiviteten gjennom kontinuerlig fornyelse av flåten. Vi fokuserer på å utvikle bærekraftige logistikkløsninger.

I dag tilbyr DB Schenker øko-løsninger for alle transportmidlerslik at kundene kan redusere eller kompensere for CO2-utslipp i hele kjeden. På den måten kan vi kutte CO2-utslippene med inntil 20 prosent for flyfrakt og inntil 50 prosent for sjøfrakt. Miljøvennlige løsninger finnes også for landtransport. Det handler om innovative motorer og drivstoff og om å gjennomføre energieffektive, bærekraftige tiltak i alle bygningene våre. Som global leder med fokus på grønn logistikk, er DB Schenker i stand til å gjøre transparente beregninger av CO2-avtrykket fra kundenes forsyningskjeder og gi anbefalinger om optimalisering.


Miljøstrategi