Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


wind turbine green energy db schenker

Miljø

Som miljøpionér setter DB Schenker standarden for effektiv bruk av ressursene vi har til rådighet.

Samfunnet står ovenfor stadig mer press for å beskytte miljøet, og transportsektoren forventes å gi et betydelig bidrag til denne prosessen. Vi vil vise vei i miljøvernprosessen ved å bli den ledende grønne logistikktilbyderen. Vi vet at CO2-utslippene faktisk kan reduseres til tross for at transporten øker.

Redusere Utslipp

DB Schenker støtter DB-gruppen i målet om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent mellom 2006 og 2020. For å nå dette målet har vi satt i gang en rekke initiativer og fortsetter å utvide tilbudet av grønne logistikkprodukter.

Å handle med miljøet i tankene er en nøkkeltanke hos DB Schenker, og vi støtter dette med en rekke forskjellige initiativer i forretningsenhetene våre. Vi søker å redusere transportkilometer med sammenslåing, velge den mest miljøvennlige transportmåten og øke effektiviteten gjennom kontinuerlig fornyelse av flåten. Vi fokuserer på å utvikle bærekraftige logistikkløsninger.

I dag tilbyr DB Schenker øko-løsninger for alle transportmidlerslik at kundene kan redusere eller kompensere for CO2-utslipp i hele kjeden. På den måten kan vi kutte CO2-utslippene med inntil 20 prosent for flyfrakt og inntil 50 prosent for sjøfrakt. Miljøvennlige løsninger finnes også for landtransport. Det handler om innovative motorer og drivstoff og om å gjennomføre energieffektive, bærekraftige tiltak i alle bygningene våre. Som global leder med fokus på grønn logistikk, er DB Schenker i stand til å gjøre transparente beregninger av CO2-avtrykket fra kundenes forsyningskjeder og gi anbefalinger om optimalisering.


Miljøstrategi