Skip to content
DB SCHENKER logo


Miljøstrategien

Schenker i Norge har et mål om å være klimanøytral innenfor landtransport innen 2027. Elektriske biler vil være en del av løsningen, men gradvis også biogass. På litt sikt trolig også hydrogen.

For å oppnå resultater må vi sette klare og ambisiøse mål. Som en av Norges største transport- og logistikkvirksomheter, har vi satt oss ambisiøse klimamål. Innen 2027 skal all landtransport foregå 100% klimanøytralt. Selskapet forplikter seg til FN`s bærekraftsmål, og har derfor implementert en rekke miljøprosjekter som skal bidra til å nå disse målene.

DB Schenker har en klar strategi for å redusere CO2 utslippene fra sin virksomhet til et absolutt minimum. Dette innebærer at man innen 2025 implementerer ulike prosjekter, som i sin tur skal sørge for at minimum 80% av transportene vil gjennomføres klimanøytralt. Dette gjelder både i byene, og mellom byene. Implementeringen skal skje gjennom en stor konvertering av dieseldrevne kjøretøy til en kombinasjon av både elektriske kjøretøy, biogasskjøretøy og betydelig økt andel av gods på tog. Senest innen 2027 skal alle transporter gjennomføres klimanøytralt. Selskapet antar da også at hydrogen vil være implementert i enkelte deler av kjøretøyflåten.

DB Schenker har i Norge en rekke terminaler og kontorer. Det er høyt fokus på at driften av denne bygningsmassen skal skje på miljøets premisser. Energibruk optimaliseres, og gjenvinning av avfall er satt i system.