Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Norge satser stort på utslippsfri distribusjon

DB Schenker sikrer 80 % utslippsfri varedistribusjon i Oslo innenfor Ring 3. Dette løses gjennom betydelige investeringer i nye elvarebiler, nye elsykler og en sentralt plassert logistikkterminal – Oslo City Hub. Hub’en er en del av Electric City, Oslo kommunes aktivitetsfeltsatsinger som Europas Miljøhovedstad 2019.

Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transportsektoren er viet stor oppmerksomhet i DB Schenker konsernet.

- I Norge har vi prioritert miljøsatsingen gjennom mange år, og de siste 2 årene har det vært satset betydelig på å tilby miljøvennlige logistikkløsninger for næringsliv og industri gjennom å investere i elektriske kjøretøy, sier Lars Sveen direktør Innenlands Landtransport i Schenker AS.

Næringslivet og selskapets kunder etterspør i økende grad løsninger som ivaretar miljøet på en bedre måte. Markedet stiller således strengere krav til transportørens logistikkløsninger både når det gjelder bærekraft og miljø.

Mål om nullutslipp innenfor Ring 3

 DB Schenker åpnet Oslo City Hub 8. mai 2019. Terminalen vil dekke all varelevering innenfor Ring 3.

- For å oppnå målet om nullutslipp i dette området, har vi investert i tre elektriske varesykler og åtte elektriske varebiler. Disse vil distribuere med null utslipp og sikre Oslo kommunes målsetting om et bedre miljø i hovedstaden. DB Schenker har et mål om nullutslipp på all bydistribusjon innen utgangen av 2020 og vil med dette prosjektet nærme oss dette målet i Oslo allerede i 2019, sier Sveen.

DB Schenker har allerede tatt i bruk deler av den utslippsfrie bil- og sykkelparken for å optimalisere denne logistikkløsningen og bygge erfaring.

Oslo City Hub vil være lokalisert på Filipstadkaia i sentrum av Oslo. Bygget er bygget av containere og tilrettelagt for en effektiv varehåndtering. Bygget er på 457 m2.

Støtte fra Enova
DB Schenkers miljøsatsing i Oslo er støttet av Enova, som bidrar med i overkant av 5,3 millioner kroner.

- På sikt må all godstrafikk bli utslippsfri. Det forutsetter at det utvikles ny teknologi, men like viktig er det at transportørene er villig til å ta teknologien i bruk. Det er derfor svært positivt at DB Schenker går foran og tester ut nullutslippsdistribusjon i praksis. Her ser de den nye teknologien i sammenheng med egne varestrømmer og utvikler helt nye logistikkløsninger. Erfaringene og kunnskapen som DB Schenker vil bygge gjennom dette pilotprosjektet i Oslo blir nyttig også for andre transportører og andre byer i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Ny tid for bærekraftig logistikk
Dette er starten på en ny tid for drive gjennom nye og bærekraftige logistikkløsninger. Investeringene må fortsette slik at vi kan løse en stadig større dele av varetransporten på en miljøvennlig måte. Dette skjer ikke bare i Oslo. Hver by må løses individuelt basert på samarbeide med kommunene og de løsningene som er mulige i hvert område. I Bergen har vi allerede oppnådd en reduksjon av CO2 utslippet på by distribusjonen med 80 % ved å bruke eksisterende sentralt plasserte terminal i kombinasjon med CargoBikes og elektriske varebiler.