Skip to content
DB SCHENKER logo


Samfunnet

Vi i DB Schenker tror på at suksess avhenger av mer enn penger og økonomi. Derfor har vi forpliktet oss til å skape en balanse mellom de økonomiske, sosiale og miljømessige verdiene våre.

Som en del av sitt sosiale ansvar har DB Schenker som mål å være blant de foretrukne arbeidsgiverne i Norge og i verden. Denne posisjonen innehar vi allerede i mange land, og vi er lidenskapelig opptatt av å opprettholde stillingen og ekspandere ut til alle deler av verden.

Vi vet imidlertid at sosialt ansvar innebærer mer enn å være en attraktiv arbeidsgiver. Derfor følger DB Schenker internasjonale normer for ansettelse og arbeidsforhold samtidig som vi deltar og støtter prosjekter i samfunnet rundt oss.

Det beste globale teamet

Hos DB Schenker er de ansatte vår viktigste ressurs. Uten motiverte og kvalifiserte ansatte vil vi ikke klare å opprettholde suksessen vi har i markedet. Vi lykkes godt med å holde på våre ansatte, ikke minst takket være en sterk bedriftskultur og fordi vi har forpliktet oss til et bærekraftig utviklingsprogram for de ansatte.

Sterk og profesjonell HR-ledelse legger grunnlaget for fornøyde ansatte i årene framover. Vi arbeider permanent med å forbedre de ansattes tilfredshet ved å definere klare tilfredshetsmål og evaluere oss selv i form av globale medarbeiderundersøkelser. Vi engasjerer oss i de ansattes utvikling. Målet vårt er at hver enkelt skal kunne utvikle seg profesjonelt på en måte som passer inn i deres individuelle livsfase, både på jobb og privat. Alt i alt har vi gjort bærekraftig personalutvikling til en hjertesak i selskapet.

I tillegg til vellykkede initiativer fra HR-ledelsen, er en sterk bedriftskultur en forutsetning for engasjerte og tilfredse ansatte - og dermed grunnlaget for suksess på lang sikt. DB Schenkers internasjonale struktur innebærer en utfordring når det gjelder å integrere forskjellige kulturer og skape en felles identitet. Det er viktig å skape en kultur der ansatte fra forskjellige kulturer føler seg hjemme og arbeider sammen mot felles mål og visjoner.

Finne de beste ansatte globalt

Utover å holde på de ansatte, er profesjonell rekruttering helt nødvendig når vi skal fortsette å bygge en fungerende global organisasjon.

DB Schenker har som mål å skape seg et rykte som en topp arbeidsgiver i transport- og logistikkbransjen. Dagens demografiske forandringer og kampen om kvalifiserte, gode ansatte, gjør dette målet ekstra utfordrende. Utover å tilby attraktive opplærings- og utdanningsprogrammer, fokuserer vi på å forbedre innsatsen med å rekruttere kvalifiserte og begavede medarbeidere. DB Schenker arbeider tett sammen med universiteter og organisasjoner.

Sikre rettferdige arbeidsforhold

Våre globale «DB Schenker Social Minimum Standards» definerer kravene vi stiller til ansatte, ledere og sjefer i deres daglige arbeid.

DB Schenkers «Social Minimum Standards» fastslår og operasjonaliserer våre generelle etiske retningslinjer slik de defineres i de etiske retningslinjene til vårt morselskap Deutsche Bahn. De følger kravene fra ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen), United Nations Global Compact, Universal Declaration on Human Rights og den tyske bærekraftkodeksen (Nachhaltigkeitskodex).

Alle styremedlemmer, administrerende direktører, ledere og ansatte overalt i verden har forpliktet seg til å følge disse prinsippene. DB Schenker oppfordrer forretningspartnerne sine til å gjøre det samme. I tilfeller der nasjonalt eller internasjonalt lovverk ikke gir tilstrekkelig sosial eller yrkesmessig sikkerhet, vil DB Schenker bruke disse kravene som et minimum.