Skip to content
DB SCHENKER logo


Businessmen shaking hands compliance

Compliance

Vi hos DB Schenker er stolte over å holde i hevd de etiske retningslinjene selskapet har fulgt i mer enn 140 år. Vi er opptatt av å følge internasjonal og nasjonal lovgivning med høy grad av juridisk og etisk integritet i alt vi gjør. Det er grunnlaget for tilliten kunder og andre interessenter viser oss, og gjør oss til en forretningspartner de kan stole på. Våre etiske retningslinjer, som styrer daglige aktiviteter, og våre retningslinjer for samarbeidspartnere, som informerer leverandører og forretningspartnere, er eksempler på vår forpliktelse til å overholde relevant lovgivning.   

Our Standards

At DB Schenker, we are committed to complying with international and national law and adhering to the ethical standards of business that our company has valued for more than 140 years. We are dedicated delivering the highest levels of ethical and legal standards in all that we do. Our DB Code of Conduct, which informs our day-to-day operations, and our DB Code for Conduct of Business Partners, which informs our suppliers and business partners, are examples of this.

Our Standards Se mer
Workers logistics compliance

For Business Partners

Our DB Code of Conduct for Business Partners forms the basis for cooperative business dealings by committing all DB Schenker business partners to comply with ethical and legal standards.

For Business Partners Se mer
Woman windowfront business operations

Meld fra om bekymringer

Hos DB Schenker er vi opptatt av å sikre vår integriteten. Det er et mål at alle forretningstransaksjoner gjennomføres i tråd med våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk. Men i alle typer forretningsvirksomhet kan det oppstå situasjoner som ikke passer inn under de etiske retningslinjene. I slike tilfeller ønsker vi å bli informert om mistanke om lovbrudd eller alvorlig misbruk, og vi oppfordrer deg til å melde fra. Vi har opprettet DB Schenker Alert Line som et sikkert sted hvor du kan melde fra om bekymringer. Der kan alle enkeltpersoner dele informasjon helt konfidensielt, innenfor rammene av lovverket som gjelder for dette.

Du kan logge deg inn på DB Schenker Alert Line via nettet: 
DB Schenker Alert Line.

Meld fra om bekymringer Se mer
Businessmen Talking on a Terrace

Forpliktelse

DB-gruppen har forpliktet seg til å fortsette å utvikle en bedre forståelse for nødvendigheten av at juridiske og etiske forpliktelser overholdes, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen har høye etiske krav til forretningsdriften og etterlever dem bevisst. DB-gruppen deltar aktivt i erfaringsutveksling på dette området med andre internasjonale aktører.

DB-gruppen er spesielt opptatt av prinsippene i UN Global Compact og er aktivt medlem av Transparency International.

Forpliktelse Se mer