Skip to content
DB SCHENKER logo


Woman and man talking to each other

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere

DB-gruppens etiske retningslinjer forplikter leverandører og forretningspartnere til å etterleve våre etiske og juridiske normer. Det er en viktig del av grunnlaget for våre felles forretningstransaksjoner.

DB etiske retningslinjer for samarbeidspartnere sier klart hva DB forventer: leverandører og forretningspartnere må samtykke i å overholde disse retningslinjene. For DB er dette et viktig bidrag for å sikre bærekraftig handling i forsyningskjeden.

Våre etiske retningslinjer for samarbeidspartnere tar bl.a. utgangspunkt i prinsippene i UN Global Compact og er de samme prinsippene som er nedfelt i DBs etiske retningslinjer på konsernnivå, dvs. retningslinjene som alle ledere og ansatte må følge. De henvender seg til alle bedrifter og enkeltpersoner over hele verden som vi kjøper varer eller tjenester fra.


Lær mer ved å lese hele DB Code of Conduct for Business Partners.