Skip to content
DB SCHENKER logo


Forpliktelse

DB-gruppen har forpliktet seg til å fortsette å utvikle en bedre forståelse for nødvendigheten av at juridiske og etiske forpliktelser overholdes, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen har høye etiske krav til forretningsdriften og etterlever dem bevisst. DB-gruppen deltar aktivt i erfaringsutveksling på dette området med andre internasjonale aktører.

DB-gruppen er spesielt opptatt av prinsippene i UN Global Compact og er aktivt medlem av Transparency International.