Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Forpliktelse

DB-gruppen har forpliktet seg til å fortsette å utvikle en bedre forståelse for nødvendigheten av at juridiske og etiske forpliktelser overholdes, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen har høye etiske krav til forretningsdriften og etterlever dem bevisst. DB-gruppen deltar aktivt i erfaringsutveksling på dette området med andre internasjonale aktører.

DB-gruppen er spesielt opptatt av prinsippene i UN Global Compact og er aktivt medlem av Transparency International.