161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Meld fra om bekymringer

Hos DB Schenker er vi opptatt av å sikre vår integriteten. Det er et mål at alle forretningstransaksjoner gjennomføres i tråd med våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk. Men i alle typer forretningsvirksomhet kan det oppstå situasjoner som ikke passer inn under de etiske retningslinjene. I slike tilfeller ønsker vi å bli informert om mistanke om lovbrudd eller alvorlig misbruk, og vi oppfordrer deg til å melde fra. Vi har opprettet DB Schenker Alert Line som et sikkert sted hvor du kan melde fra om bekymringer. Der kan alle enkeltpersoner dele informasjon helt konfidensielt, innenfor rammene av lovverket som gjelder for dette.

Du kan logge deg inn på DB Schenker Alert Line via nettet: 
DB Schenker Alert Line.