Skip to content
DB SCHENKER logo


Woman windowfront business operations

Meld fra om bekymringer

Hos DB Schenker er vi opptatt av å sikre vår integriteten. Det er et mål at alle forretningstransaksjoner gjennomføres i tråd med våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk. Men i alle typer forretningsvirksomhet kan det oppstå situasjoner som ikke passer inn under de etiske retningslinjene. I slike tilfeller ønsker vi å bli informert om mistanke om lovbrudd eller alvorlig misbruk, og vi oppfordrer deg til å melde fra. Vi har opprettet DB Schenker Alert Line som et sikkert sted hvor du kan melde fra om bekymringer. Der kan alle enkeltpersoner dele informasjon helt konfidensielt, innenfor rammene av lovverket som gjelder for dette.

Du kan logge deg inn på DB Schenker Alert Line via nettet: 
DB Schenker Alert Line.