161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Våre standarder

DB Schenker har implementert et holistisk Compliance ledelsessystem for å sikre etiske beslutninger og kunne fremstå som en rettferdig og pålitelig partner for kundene.
DB etiske retningslinjer gir alle DB-ansatte og -ledere forklaringer og et internt rammeverk på tvers av forretningstransaksjoner og kundekontakt.  Det interne regelverket gir retningslinjer for disse situasjonene:

Fordeler – gi og ta

DB Schenker tror på transparens. For å oppnå dette har vi retningslinjer om hvordan fordeler fra tredjepart og belønninger fra selskapet selv skal behandles.

Beskytte verdier

Vi har klare retningslinjer for hvordan DB-gruppens verdier skal beskyttes og om konfidensiell behandling av forretnings- og handelsdata.

Kartellovgivning/prisfiksing

Vi har kunnskap om lovverket som finnes om karteller og prisfiksing og unngår konkurransebegrensinger, prisfiksing og avtaler som begrenser fri handel.

Agenter, meglere, konsulenter

Vi følger våre interne regler og retningslinjer ved valg og samarbeid.

Interessekonflikter

Retningslinjene omkring interessekonflikter – mellom ansatte og arbeidsgivers profesjonelle plikter og private interesser – gir DB Schenker grunnlag for å alltid handle med integritet. 


Du finner mer detaljerte opplysninger i vår DB Code of Conduct.