Skip to content
DB SCHENKER logo


Truck on the road

Norden er ett Schenkermarked!

DB Schenker i Norden har 180 kontorer/terminaler, 480.000 kvadratmeter lager-/håndteringspunkter og 7500 ansatte. I tillegg har vi 1000 transportører og et nettverk med daglige avganger mellom mange terminaler samt sendinger til 550 globale destinasjoner med fly og sjø.

Handelen mellom og til/fra de nordiske landene er omfattende. Vi gjør det enklere å bli kunde for nordisk næringsliv. Du kan ha en avtalekontakt uavhengig av i hvilket nordisk land du er lokalisert. Det gjør at oppgavene blir enklere for deg, og din logistikk blir samkjørt med et stort nettverk som gir deg stordriftsfordeler nasjonalt og internasjonalt.

Det betyr at du som kunde hos oss får tilgang til en unik ekspertise på logistikk - nasjonalt, nordisk og globalt.

Norden er vårt hjemmemarked!