Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Truck on the road

Schenker Norge

I Norge starter historien om Schenker i 1916 da Einar Sundbye etablerer sin spedisjons-forretning i daværende Kristiania (Oslo). Dette selskapet ble i 1992 kjøpt opp av det tyske Schenker og har i dag navnet Schenker AS.

Den andre store delen av dagens internasjonale del av Schenker er det svenske Bilspedition (Autotransitt som det het i Norge), og som har sine røtter tilbake til 1891, og det svenske Skadiatransport som etablerte seg i 1941. Disse to selskapene ble slått sammen i 1989 og fikk navnet Scansped Norge AS og var et av de største spedisjonsselskapene i Norden. Inn i dette selskapet kom etter hvert flere andre selskaper, bl.a. Polargods i 1990.

I 1998 ble det svenske Bilspedition kjøpt opp av det tyske Schenker og ble året etter slått sammen med Schenker under navnet Schenker-BTL – et navn som etter kort tid ble endret til Schenker AS. Med Bilspedition/Scanspeds styrke i Norden og Schenkers styrke i resten av Europa og ikke minst i verden, ble dette en vellykket fusjon og resulterte i flere oppkjøp. Schenker er i dag nr 1. på landtransport i Europa, nr. 2 på global flyfrakt og nr. 3 på global sjøfrakt.

I 1984 kjøpte Bilspedition seg inn i Linjegods og i 2005 kjøpte Schenker resten av Linjegods, slik at det fra 1. januar 2007 ble ett selskap under navnet Schenker AS.

I forbindelse med at Schenker feirer 100 år, er det laget en jubileumsbok. Den kan du laste ned her