Skip to content
DB SCHENKER logo


About Us Ocean Container Ship City

I DB Schenker har vi et Global Accounting Shared Service Center

Global Accounting Shared Service Center (GA-SSC) behandler spørsmål rundt faktura eller inkassovarsel. Hvis du er kunde, og har spørsmål til en faktura du har mottatt eller trenger underbilag på, kan du kontakte vår fakturaavdeling som i dag.

Alle forespørsler som er relatert til betaling av fakturaer, kontoutdrag, reskontro eller lignende skal i fremtiden rettes til GA-SSC.

Alle purringer vil i fremtiden komme fra Lindorff AS.

Leverandører
Leverandør skal rette forespørsler om betaling av fakturaer, purringer, kontoutdrag eller lignende til GA-SSC.