Skip to content
DB SCHENKER logo


About Us Ocean Container Ship City

Informasjon ved skade eller manko på gods.

Rutiner ved skade/manko:

Dersom gods mangler eller er skadet ved mottak, skal dette noteres i leveringsdokumentet når varen mottas. Sjåføren eller annen representant for Schenker AS skal signere for anmerkningen. Dersom skaden oppdages etter utpakking, må det snarest, uten ugrunnet opphold, reklameres til Schenker AS.

Fyll ut skjemaet her

 • Legg ved mottakers gjenpart av utleveringsseddelen (om denne finnes)
 • Legg ved bilder som dokumentasjon på skadeomfang
 • Legg ved kopi av handelsfaktura for verifisering av verdien
 • Legg ved dokumentasjon for vekten av skadet gods
 • Skader om ikke omfatter totalskade, avklares ved skadetakst/prisavslag eller eventuelt reparasjonskostnader
 • Skadet gods må oppbevares inntil saken er avklart.
 • Ved spørsmål, ta kontakt med oss på 22727400

Ta kontakt med vårt kundesenter, kundesenter@dbschenker.com for sporing/etterlysning av gods.

Om kundesenter allerede er kontaktet og de har henvist til vår reklamasjonsavdeling så kan dere legge inn kravet her

Erstatningskrav må fremsettes skriftlig ved å fylle ut vårt online skjema her

 • Legg ved mottakers gjenpart av utleveringsseddelen (om denne finnes)
 • Legg ved bilder som dokumentasjon på skadeomfang
 • Legg ved kopi av handelsfaktura for verifisering av verdien
 • Legg ved dokumentasjon for vekten av skadet/manglende gods
 • Skade/manko om ikke omfatter totalskade/manko, avklares ved skadetakst/prisavslag eller eventuelt reparasjonskostnader
 • Skadet gods må oppbevares inntil saken er avklart.
 • Ved spørsmål, ta kontakt med oss på 22727400

Vår faktura adresse ved skade/manko er:

Schenker AS v/Reklamasjonsavdelingen
Postboks 292 Alnabru
0614 Oslo

Husk å påføre sendingsnummer/fraktbrevnummer eller vårt saksnummer på faktura.

Husk å oppgi eventuelt bank konto nummer og ønsket betalingsreferanse.

MVA dekkes ikke for selvstendige næringsdrivende.

Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til maksimum:

 • Innlands Bil/jernbanetransport: 17 SDR*) pr. kg brutto vekt
 • Innlands eller grenseoverskridende sjøtransport: 2 SDR*) pr. kg brutto vekt / 667 SDR pr. kollo
 • Grenseoverskridende bil/jernbanetransport: 8,33 SDR*) pr. kg brutto vekt.
 • Flytransport: 22 SDR*) pr. kg brutto vekt.

Transportørens ansvar ved forsinkelse er begrenset oppad til maksimum fraktbeløpet.

For øvrig reguleres ansvaret i henhold til enhver tid gjeldende lovverk

Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB 2015 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser, unntatt §27c, lagring), CMR konvensjonen, Haag-Visby konvensjonen, Warszawa konvensjonen

Generelt ansvar
Gods mottas til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og gjeldende lovgivning som til enhver tid gjelder for Schenker AS

Transportforsikring
Man kan beskytte seg mot den vanligste transportrisikoen ved å tegne en transportforsikring.

Schenker AS samarbeider med et forsikringsselskap på forsikringsløsninger for enkeltsendinger.

Ønskes transportforsikring, ta kontakt med vår booking avdeling, booking.no@dbschenker.com