Skip to content
DB SCHENKER logo


logistics news feed db schenker

Vårt kundemagasin

Logistikk Nettverk er en viktig premissgiver i samfunnsdebatten og skriver om nasjonal og internasjonal logistikk, presenterer enkeltbedrifter og moderne logistikkløsninger fra logistikk- og transportindustrien.

Bladet har fire utgaver pr. år og distribueres til transportkjøpere, transportører, sjåfører, vareeiere og andre fagfolk i logistikk- og transportbransjen.

I Logistikk Nettverk kan leverandører til bransjen annonsere sine produkter. Du kan gå til hjemmesiden for bladet eller ved å sende en mail til oss.