DB SCHENKER logo

About Us Ocean Container Ship City

Nøkkeltall

Schenker AS har en omsetning på 4,1 milliarder NOK (2019).

Selskapet har ca 1050 ansatte ved 27 terminaler/kontorer i Norge. I tillegg kommer ca. 1100 sjåfører hos innleide transportselskaper.

Schenker AS eies av DB Mobility Logistics AG, som igjen eies av Deutsche Bahn AG, som har 2000 kontorer i over 140 land.

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskaper til vanns, til lands og i luften. I Norge er vi ledende på stykkgods og partigods. Med et finmasket rutenett dekker vi hele landet og har gode forbindelser på import og eksport. DB Schenker har avanserte IT-løsninger som muliggjør optimale transport- og logistikkløsninger.