Skip to content
DB SCHENKER logo


About Us Ocean Container Ship City

Nøkkeltall

Schenker AS har en omsetning på 4,1 milliarder NOK (2019).

Selskapet har ca 1050 ansatte ved 27 terminaler/kontorer i Norge. I tillegg kommer ca. 1100 sjåfører hos innleide transportselskaper.

Schenker AS eies av DB Mobility Logistics AG, som igjen eies av Deutsche Bahn AG, som har 2000 kontorer i over 140 land.

DB Schenker er et av verdens ledende logistikk- og transportselskaper til vanns, til lands og i luften. I Norge er vi ledende på stykkgods og partigods. Med et finmasket rutenett dekker vi hele landet og har gode forbindelser på import og eksport. DB Schenker har avanserte IT-løsninger som muliggjør optimale transport- og logistikkløsninger.