Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker transporterer over 100 000 tonn deler til en kraftstasjon i Egypt

Frakt med kystfartøy til Burullus Liten fiskehavn som er forvandlet til transporthub for Mega, en kraftstasjon med kombinert gass- og dampsyklus

Det siste steg i en gigantisk oppgave: Frem til september vil DB Schenker ha transportert totalt 100 000 tonn med 400 000 cbm frakt til Egypt for Siemens AG, som bygger en av verdens største gassdrevne kraftstasjoner. I Burullus skal én av tre Siemens kraftstasjoner bygges. Anleggene drives med naturgass og har en kapasitet på 4,8 gigawatt som genereres av åtte Siemens gassturbiner og fire dampturbiner. Valget av denne teknologien har alt å gjøre med effektivitet.

​​​​​​​ En 600 tonns kran losser turbiner i Burullus En 600 tonns kran losser turbinene i Burullus. Tunge enheter leveres på en egen, forsterket kai. De tyngste elementene leveres til en spesialforsterket kai. De tyngste elementene, som generatorer og turbiner, løftes med stålvaiere. Tunge elementer, som generatorer og turbiner, løftes med stålvaiere.

De enkelte komponentene består av turbiner, generatorer, transformatorer og dampkjeler som hver veier opp mot 500 tonn. Hver av de tre kraftstasjonene settes sammen av 248 av disse massive komponentene. Infografikk Burullus-prosjektet i Egypt Last ned: Infografikk

De tunge komponentene fra Europa og USA fraktes direkte til fiskehavnen i Burullus. Delene fra Asia kommer først til havnen i Alexandria med havgående fraktskip. Der lastes de om på mindre kystskip som kan gå til havn i Burullus, som ligger ca. 80 km unna.

DB Schenker tok på seg forberedelsene som trengtes for å sikre at havnen i Burullus kunne ta imot de massive komponentene: Dybden måtte økes til 5,5 meter og en av kaiene trengte forsterkning i tillegg til at det måtte bygges veier og lokaler for midlertidig lagring. En 600 tonns kran ble installert for å laste de enkelte komponentene over på brønnvogner. Havnen i Burullus er bare 16 kilometer fra anleggsområdet.

De tre kraftstasjonene skal gå suksessivt på nettet, den første har vært i drift siden slutten av 2016.  

Some facts about the biggest project in Schenker Deutschland's history
  • One single gas turbine weighs 482 tons. This roughly equals the weight of 100 elephants or 32 city buses.
  • DB Schenker is transporting eight turbines of this size and a further 240 components weighing more than 50 tons apiece to the Nile delta in Egypt.
  • A small fishing port 16 kilometers east of the construction site was completely reconstructed within five months in order to enable handling of the heavy-lift pieces: The approach channel and basin were dredged to a depth of 5.5 m, the breakwater was extended by 150 meters, 1,500 meters of access road were built, 6,000 square meters of storage area were constructed, and a 125 meter pier was reinforced for heavy loads.
  • DB Schenker collects the gigantic components produced at plants around the world: Gas turbines from Berlin, generators from Mülheim in Germany and Charlotte in the US state of North Carolina. Transformers come from Weiz in Austria and Zagreb in Croatia. Condensers and parts for the steam turbines come from Banten in Indonesia, while 192 modules for the eight boilers are produced in Ulsan in South Korea.
  • 316,000 cubic meters of other power station components are being delivered by sea or air.
  • The construction of the power stations in Egypt also represents a record for Siemens. The company signed the contract with Cairo in June 2015 for the construction of three gas and steam turbine combined power stations, plus twelve wind parks with a total of 600 turbines. Once they are operating at full capacity, they will increase Egypt's power generation by 50 per cent. In terms of output, each of the combined cycle power plants is the biggest in its class in the world.
Download: Fact sheet Burullus

​​​​​​​