Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Læring ved bruk av spill hos DB Schenker

For å gi en bedre trening i hvordan DB Schenkers medarbeidere skal jobbe med plukking av varer for vår kunde BMW på vårt lager, har vi utviklet en moderne læringsplattform.  Det er et digitalt spill, som vil utfylle DB Schenkers medarbeideropplæring og samtidig gi mer moro og suksessfull læring av pakking og plukkingsprosesser.

Vi valgte å legge dette til vår avdeling i Leipzig. Der DB Schenker driver delelager for BMW, og leverer til BMW-fabrikker over hele verden. 

Vi så behovet for å supplere eksisterende arbeidstrening med et nytt opplæringskonsept. Utfordringen var å formidle de til dels komplekse prosedyrene i pakking av BMW-deler så bærekraftig som mulig, da før de begynte å trene i det virkelige varehuset.

Arbeidsprosessene på lagerområdet er delt i to deler: For det første får de ansatte opplæring i å bli kjent med prosessen i en frontal presentasjon - med video og / eller forelesning. Deretter får de opplæring på jobb i et treningssenter i lageret. Den første delen, som foregår via video presentasjonen, kan imidlertid gjøres mye mer interaktiv med moderne verktøy. Den generelle ideen var at ethvert læringsinnhold er lettere å huske når det brukes interaktivt og med aktiv tilbakemelding. Å se på en pedagogisk film, derimot, er veldig passiv. Så når vi designer den første delen som en virtuell og interaktiv trening, beholder de ansatte mer læringsinnhold og er bedre forberedt på spesifikke situasjoner i lageret. Vi reduserte opplæringstiden fra 3 til 2 dager fordi medarbeidere allerede visste hva de skulle gjøre i de ulike arbeidssituasjonene.

Her valgte vi en PC-spillversjon som vi allerede hadde maskinvare til. Men denne piloten har vært så vellykket at vi ønsker nå å utvide den allerede eksisterende VR-versjonen av pakningsspillet vårt, som vi tidligere kun brukte til salgsformål, til hele vårt VR-baserte treningsopplegg. Vår hovedoppgave nå er å optimalisere kontrollene og spillingen slik at ansatte føler seg komfortabel i den virtuelle verden. Dette er helt avgjørende for å oppnå optimale treningseffekter.