Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Miljøpris til Schenker

NHO Logistikk og Transport har kåret Schenker til vinner av prisen for 2019. Schenker vinner prisen for sin store satsing på utslippsfri varedistribusjon i byer ved etableringen av Oslo City Hub. CFO,Knut Eriksmoen og Lars Sveen (Head of Terminal), mottok prisen under banketter på messen Transport & Logistikk 2019 26-28.9.  I Knut Eriksmoen sin takketale dro han frem den avgjørende betydning det har vært å ha Lars Sveen som prosjektleder for etableringen av Oslo City Hub. Hans genuine pågangsmot og interesse for prosjektet sikret at vi kunne åpne Oslo City Hub 8. mai i år. Schenker benyttet anledningen til å fortelle om sine videre planer for å sikre en bærekraftig varelevering i alle større byer i Norge. Det planlegges større investeringer i elektriske lastebiler for å oppnå bedriftens egne miljømål. Prisen ble delt ut av Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport

Litt om bakgrunnen for tildelingen av prisen til Schenker:

Fokus på miljø og bærekraftige løsninger har de siste årene vokst frem til konkrete tiltak og løsninger som skal sette et merkbart fotavtrykk for kommende generasjoner. Schenker i Norge har de siste årene jobbet med ulike miljøtiltak innenfor egen drift. Det har vært et fokus på å sikre at vi som bransje sikrer en mest mulig miljøvennlig fremføring av varer, og det stilles strenge krav til både kjøretøy og ansatte. Når det gjelder distribusjonen i byer har vi hatt et mål om å etablere nye løsninger som gir en konkret betydelig effekt, og som faktisk bidrar til et bedre miljø. Det er også et økende fokus fra vareeiere på miljøvennlige transportløsninger.

Oslo City Hub betjenes av elektriske varebiler og elektriske varesykler (CargoBikes), som dekker distribusjonen i Oslo innenfor Ring 3. På denne måten leveres varene uten CO2 utslipp og disse bilene og syklene foretar distribusjonen på en smidig og miljøvennlig måte i Oslos bygater. Bruk av mindre og støysvake transportenheter gir også en tilleggseffekt på det ytre bymijøet.

Det er investert ca 20. mill. i denne miljøvennlige logistikkløsningen ved etableringen av Oslo City Hub, og innkjøp av 8 elektriske varebiler og 3 CargoBikes. Prosjektet er også støttet av Enova med 5,3 mill.

Miljøregnestykket forteller oss at vi gjennom dette sparer miljøet for 150 tonn. CO2 pr. år, samt en reduksjon på hele 60.000 liter diesel.