Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Nesten 2 millioner Euro for å utvikle trådløst forbundne lastebilkonvoier

Tysklands transport- og digitaliseringsdepartement (BMVI) finansierer konvoikjøringsprosjekt med DB Schenker, MAN, og Hochschule Fresenius • De første testkjøringene starter tidlig i 2018

(Berlin/Munchen, 10. juli, 2017) DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius mottar finansiering fra myndighetene til deres felles utvikling av trådløst forbundne lastebilkonvoier. Det tyske transport- og digitaliseringsdepartementet har sendt ut en pressemelding om dette. Det vitenskapelig funderte konvoikjøringsprosjektet finansieres i 20 måneder, fra juni 2017 til januar 2019.

Først skal de teste lastebilkonvoier i normal bruk langs den digitale teststrekningen, motorvei A9, i en periode på flere måneder for å analysere hvor egnet systemet er i praksis, hvor sikkert det fungerer i reelle trafikksituasjoner og hvordan det passer inn i logistikkprosessene hos DB Schenker. I denne fasen skal det også vurderes hvilken påvirkning den nye teknologien har på lastebilsjåførens stilling som yrkesgruppe. platooning

Alexander Dobrindt, tysk minister for transport og digital infrastruktur: «Automatisert nettverkskjøring vil snart være en realitet. Konvoikjøringsprosjektet tar teknologien fra laboratoriene ut på veien. High-tech-lastebiler holder sikker avstand og kommuniserer innbyrdes. Trafikken går jevnere og sikrere, og veikapasiteten og førerhuskomforten øker. Det letter presset på sjåfører og miljø. Med dette prosjektet utvider DB sin ekspertise som en moderne mobilitets- og logistikktjenesteyter. Departementet konkretiserer innovative forskningsprosjekter innen automatisert og nettverkskjøring og sikrer 100 millioner euro i finansiering. Sammen med utviklingen og testingen av de digitale lastebilene, starter nok et prosjekt på teststrekningen på motorveien A9. Målet er å gjøre Tyskland til det ledende markedet for automatisert nettverkskjøring.»

Jochen Thewes, CEO hos Schenker AG: «Vi er veldig fornøyde med at myndighetene sikrer denne finansieringen. DB Schenker går foran, sammen med prosjektpartnerne, for å introduserte konvoi-teknologi for lastebiler på det tyske markedet. Med tidlig og grundig testing i reelle veitrafikksituasjoner, styrker vi på nytt vår ledende rolle i digitaliseringsprosessen. Prosjektet demonstrerer hvilke høye standarder og ambisjoner vi har om å drive frem digitale forretningsmodeller for kundene våre på transport- og logistikksektoren.»
Finansieringen deles opp mellom prosjektpartnerne ut fra deres respektive behov. MAN Platoon of two trucks on the road.DE:Der MAN 2er-Platoon auf der Straße.UK:MAN Platoon of two trucks on the road. ​​​​​​​DB Schenker skal koordinere prosjektet. De første testene på den digitale prøvestrekningen på A9 starter i begynnelsen av 2018, mellom DB Schenkers terminaler i München og Nürnberg. MAN skal konstruere moderne testbiler for testkjøringen.

Joachim Drees, CEO hos MAN Truck & Bus og MAN SE:
«Vi er svært fornøyde med finansieringen av dette viktige prosjektet, som vil gjøre MAN, sammen med prosjektpartnerne, i stand til å teste lastebil-konvoiprosjektet over flere måneder med praktisk bruk i reelle situasjoner og profesjonelle sjåfører.»
Hochschule Fresenius studerer effektene av den nye teknologien på sjåførene med hensyn til nevrofysiologiske og psykososiale konsekvenser. «Det er viktig at vi helt fra begynnelsen tar med de som påvirkes av utviklingen», sier professor dr. Christian T. Haas som leder institutt for kompleks helseforskning ved Hochschule Fresenius. «Kunnskapen vi får gjennom å analysere effekten av møtet mellom menneske og maskin går direkte inn i utviklingen av teknologien og måten arbeidsforholdene utformes på.»

I begynnelsen går bilene tomme mens kjøreforholdene i vanlig trafikk analyseres og sjåførene læres opp. I løpet av 2018 vil vi så kjøre inntil tre turer per dag med reell last.

Konvoikjøring er et veitrafikksystem der minst to lastebiler ute på veien er forbundet med hverandre i et nettverk som gjør det mulig å kjøre dem etter hverandre med svært liten avstand. Alle bilene i konvoien er forbundet med elektronisk V2V-kommunikasjon. Den elektroniske sammenkoblingen av bilene gir sikker forflytning i trafikken. Her er det primære målet å bruke dragsug-kjøringen som oppstår for å oppnå senking av drivstoffkostnadene med inntil 10 %. Denne innsparingen bidrar også til lavere CO2-utslipp. Prosjektpartnerne forventer også å lære mye om hvordan hele logistikkjeden kan optimaliseres og hvordan man kan sikre sosial aksept av den nye teknologien. I mai 2017 undertegnet DB Schenker og MAN en samarbeidsavtale om konvoikjøring.

For mer informasjon om digitalisering hos DB Schenker, kan du gå inn på www.deutschebahn.com/Digitale_Innovationen.