Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Norsk sjømateksport runder 100 milliarder

Sjømatnæringen går så det suser, og i dag tirsdag 3. desember passerer vi 100 mrd. i eksportverdi for den norske sjømatnæringen. Markeringen fant sted på Schenkers sjømatterminal på Alnabru i Oslo hvor finansminister Siv Jensen og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik pakket og lastet sjømat for eksport til Europa. Sammen med leder for Sjømatrådet, Renate Larsen, fikk de pakket de siste fiskekassene på en pall som straks forlot Oslo med kurs for Frankrike og gode matopplevelser på et dekket bord.

10 millioner fiskekasser årlig

Schenker er den største globale aktøren i Norge for norsk sjømat til lands, vann og i luften. Totalt utgjør det en markedsandel på 12 %. For ren flyfrakt er andelen drøyt 20 %.

Gjennom selskapets logistikkmaskineri behandles det i snitt 5.000 tonn med fersk sjømat hver eneste uke. Dette betyr at vi håndterer over 220.000 fiskekasser i uken via vårt logistikksystem. Årlig blir da antallet fiskekasser rundt 10 millioner. 75% av dette går til Europa hovedsakelig med trailere, 25 % flys ut til oversjøiske destinasjoner via Gardermoen og andre store flyplasser på kontinentet. I de senere år har vi opplevd stor vekst, spesielt på oversjøiske markeder. På grunn av stor etterspørsel fra Nord-Norge så kjører vi blant annet et eget tog t/r Oslo-Narvik 5 ganger pr. uke.

Sjømatnæringen preges av høy volatilitet og det kreves et velfungerende logistikksystem for å sikre fornøyde kunder fra fisken lastes langs kysten til den når frem til sine markeder.

Sysselsetting og vekst

SINTEF sin årlige verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske sjømatnæringen viser at siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen opp mot 30 milliarder kroner. Ser man tilbake til 2008 har verdiskapingen fra sjømat doblet seg. Det er en sammenhengene vekst i verdiskapingen fra 2013. I dag sysselsetter sjømatnæringen rundt 66.000 årsverk. 29.000 årsverk direkte i næringen, og 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger til næringen. Fra 2016 til 2018 har økningen vært hele 19 prosent.

Sjømat utgjør nå 10 prosent av norsk vareeksport, ole og gass inkludert. 65 prosent av norsk sjømat går til EU og Frankrike er vårt viktigste enkeltmarked.

Samtidig øker etterspørselen fra flere asiatiske land. Kina er det landet som øker mest i verdi. Så langt i år har vi fra Norge eksportert sjømat for 4,7 milliarder kroner til Kina. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra i fjor.