Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

OneMed satser på miljøet i samarbeid med Schenker, og vinner i markedet

En av Schenkers største kunder, OneMed AS, vant nylig en ny 4-års avtale med Oslo Kommune og 14 omkringliggende kommuner på Østlandet til en verdi på ca. 550 millioner kroner. Gjennom denne avtalen utvider Schenker samarbeidet med OneMed om grønne leveringer. Begge selskapene har et sterkt miljøfokus, og Schenkers satsing på distribusjon med null utslipp har gjort det mulig for OneMed å tilby bærekraftige logistikkløsninger til sine kunder og var en av årsakene til at OneMed vant denne avtalen. Oslo City Hub er bærebjelken for miljøsatsingen i Oslo, og Schenker investerer løpende i nye elektriske -vare og lastebiler også i andre byer i Norge.

OneMed er Norges største leverandør av medisinsk utstyr til kommunene i Norge.  Miljøaspektet og en bærekraftig levering er vektlagt betydelig i anbudet, og gjennom eksisterende løsninger og forpliktelsen til nye, har One Med vunnet frem i sterk konkurranse med andre aktører.

Administrerende direktør i OneMed, Jan Knoph, legger vekt på at OneMed skal være først og best med å tilby de beste produktene med en bærekraftig levering. Over 85% av OneMed sine leveranser til Oslo kommune er i dag med Schenkers null utslipps kjøretøy, og med den nye avtalen vil dette være 100% fra oppstart av avtalen. Vi har allerede god erfaring med miljøvennlig transport til mange av våre kunder gjennom et godt samarbeide med Schenker, og vi vil være en aktiv pådriver også fremover. Det er avgjørende at alle statlige og kommunale anbud vektlegger miljø med en reell tyngde slik at det også kan være en driver i miljøkampen.

Schenker AS er ydmyke og stolte over samarbeidet med OneMed og at vi sammen klarer å vinne et så stort kommunalt anbud. Samarbeidet har allerede vart i 4 år, og vi kjenner hverandre godt. Gode samarbeidspartnere utfordrer og komplementerer hverandre, og dette har vi lykkes med sammen med OneMed. Vi ser frem imot det videre langsiktige arbeidet, sier salgs- og markedsdirektør i DB Schenker, Peter Stangeland. Anbudsprosessen i Schenker har blitt ledet av Vibeke Vaagland, KAM for OneMed.

Schenker og OneMed har gjennom pandemien samarbeidet godt om å sikre både det norske folk og helsepersonell livsviktig materiell og utstyr. Som samfunnskritiske aktører er det avgjørende med et tett og godt samarbeide. Både for å holde transportnettverket åpent i en krisetid, men også i å ivareta miljøet ved å velge de grønne løsningene selv i krevende tider.