Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Platooning-prosjektet: De første transportene med trådløst forbundne lastebiler

DB Schenker og MAN har gått sammen i bruken av high-tech-lastebiler på motorvei A9 • Partene skriver under på intensjonsavtale.

High-tech-lastebiler på motorveien: For første gang samarbeider et logistikkforetak og en lastebilprodusent for å utvikle trådløst forbundne lastebilkonvoier og teste dem under reelle forhold.

DB Schenker og MAN har skrevet under på en intensjonsavtale om dette og vil først definere de grunnleggende betingelsene for prosjektet og praktiske testene som følger. I 2018 planlegges det å kjøre en lastebilkonvoi på den digitale teststrekningen på den tyske motorveien A9 mellom DB Schenker i München og Nürnberg. Neste fase vil være utplassering av selvkjørende lastebiler på DB Schenker-området i Nürnberg.

Med konvoikjøring menes et kjøretøysystem for bruk i veitrafikk der minst to biler kjører på motorveien med liten avstand og med hjelp av tekniske kjøreassistanse- og kontrollsystemer. Alle kjøretøyene i konvoien er koblet sammen med elektroniske «slepestenger» i form av V2V-kommunikasjon. Det første kjøretøyet bestemmer fart og retning.

Avstanden mellom hver lastebil er omtrent 10 meter, tilsvarende omtrent et halvt sekund kjøretid. Den elektroniske koblingen mellom de enkelte bilene i konvoien garanterer sikkerhet. Hovedformålet er å oppnå dragsug-kjøring, og dermed en drivstoffinnsparing på opptil ti prosent for hele konvoien. Lavere drivstofforbruk bidrar til redusert CO2-utslipp.

«Målet vårt er å styre de digitale forretningsmodellene i transport- og logistikkbransjen og å bli kundenes foretrukne leverandør av både digitale og ikke-digitale tjenester», sier Jochen Thewes, konsernsjef hos DB Schenker. «Derfor ønsker vi denne muligheten til å samarbeide med MAN velkommen. På et tidlig tidspunkt i prosjektet vil vi kunne testkjøre konvoikjøring under reelle, daglige forhold. DB Schenker og MAN forventer at dette prosjektet vil gi ny kunnskap omkring optimalisering av logistikkprosessene.»

Ewald Kaiser, medlem av styret for landtransport hos DB Schenker, legger til: «Prosjektet fokuserer på kundenes ønske om full transparens og raskere og mer miljøvennlige prosesser. I det hele tatt forventer vi å kunne bli betydelig mer effektive gjennom å koble sammen nye løsninger med kundenes logistikkprosesser. Vi tror at automatisert nettverkskjøring har et enormt potensiale.»

Joachim Drees, CEO hos MAN SE og MAN Truck & Bus, understreker fordelene lastebilkonvoier har, sett fra kjøretøyprodusentens side: «Konvoikjøring er et reelt bidrag til transportsikkerheten. Menneskelige feil er dessverre den hyppigste årsaken til påkjørsel bakfra. Elektronisk sammenkobling av lastebiler gir oss en lovende løsning på dette problemet. Dragsug-kjøring gir dessuten en betydelig reduksjon i drivstofforbruket. Konvoikjøring vil også gjøre det mulig å utnytte transport-infrastrukturen mer effektivt.» Han understreket imidlertid også at viktige forutsetninger for å standardisere konvoikjøring fremdeles må utvikles. «Hvorvidt dette konseptet kan realiseres i stor skala, vil i høy grad avhenge av lovverket. MAN kan tilby et slikt system så snart de juridiske rammene er definert.»

Joachim Drees ser samarbeidet med DB Schenker som et ideelt grunnlag for å teste konvoikjøring i daglig transport og utvikle det videre. «Spesielt ønsker vi å bli kjent med de forskjellige kravene som daglig bruk stiller til systemet og, sammen med kundene, utvikle løsninger som utnytter systemet optimalt.»

I prosjektets første fase vil DB Schenker og MAN Truck & Bus bestemme grunnleggende forutsetninger for testkjøringen, identifisere testsituasjoner for konvoikjøring og definere tekniske og logistiske krav for sammensetningen av konvoier. Et annet prosjekt vil dreie seg om innsamling og sikring av nødvendig informasjon og hvordan lastebilprodusenten og logistikeren gjør bruk av den.

Partnerne vil også se på muligheten for å kombinere konvoikjøring med andre digitale tjenester i tillegg til spørsmål omkring mulige kostnadsbesparelser.

Videre går prosjektet inn på kravene som må stilles til konvoi-sjåførene og innvirkningen denne nye teknologien har på lastebilen som arbeidsplass, nå og i fremtiden. «Mange av disse tingene ligger fremdeles langt inn i fremtiden, men vi ønsker å teste og skape den fremtiden og å gi motivasjon og inspirasjon», sier Jochen Thewes. «Vi vil integrere sammenkoblede, selvkjørende lastebiler i logistikkprosessen og finne ut hvilke fordeler – bortsett fra drivstofforbruket – som kan oppnås for kunder og operatører.»