Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Schenker distribuerer utslippsfritt i Bergen

Schenker i Bergen har allerede fått god erfaring med miljøvennlig distribusjon ved å være først ute med bruk av el-sykkel. Nå har vi bygget videre på den miljøvennlige distribusjonsflåten og bruker el-bil i kombinasjon med el-sykkel i Bergen. Dette gir oss en god mulighet til å tilfredsstille kunders krav om utslippsfri distribusjon.

Våre dyktige sjåfører som leverer varer i Bergen sentrum med el-sykkel, og i februar startet vi med helt fossilfrie leveringen for en av våre kunder innenfor Bergen kommune, med el-sykkel og el-bil.

Vår kunde vant et anbud i Bergen hvor ett av kravene var fossilfri distribusjon til mottakerne innenfor Bergen kommune. Vi har løst den utslippsfrie distribusjonen med å dele områdene i Bergen kommune opp i 4 ulike leveringsdager, slik at vi får maksimal utnyttelse av el-varebil til denne distribusjonen. Vi distribuerer dette om morgenen og det øvrige stykkgods i Bergen sentrum resten av dagen. I tillegg til elektrisk varebil bruker vi også Cargo Bike som er en elektrisk varesykkel.

Denne logistikk løsningen har fungert godt, og vi jobber videre med å både foredle og utvikle slike bærekraftige løsninger for våre kunder i flere byer.