Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Statsministeren roser Schenkers miljøinvesteringer

DB Schenker investerer stort i elektriske lastebiler, og mottar nå den første serieproduserte elektriske lastebilen i Norge. Dette sikrer at vi oppnår vårt mål om 100 % elektrisk varedistribusjon i Oslo innenfor Ring 3 innen 2020. Dette kommer på toppen av allerede betydelige investeringer i nye elektriske varebiler, nye elektriske varesykler, og en sentralt plassert logistikkterminal – Oslo City Hub. Statsminister Erna Solberg deltok under avdukingen på Oslo City Hub 12. august.

Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transportsektoren er viet stor oppmerksomhet i DB Schenker konsernet. I Norge har vi prioritert miljøsatsingen gjennom mange år, og de siste 2 årene har det vært satset betydelig på å tilby miljøvennlige logistikkløsninger for næringsliv og industri gjennom å investere i elektriske kjøretøy.

Statsminister Erna Solberg uttaler i forbindelse med avdukingen,» Jeg ønsker å berømme Schenker for en nytenkende tilnærming som går ut over det å ta i bruk elektriske lastebiler. Med Enova-støtte og betydelige investeringer i elektriske fremkomstmidler, og en sentralt plassert logistikkterminal, viser dere vei for hvordan vi kan få til det grønne skiftet.

Næringslivet, og selskapets kunder etterspør i økende grad løsninger som ivaretar miljøet på en bedre måte. Markedet stiller således strengere krav til transportørens logistikkløsninger, både når det gjelder bærekraft og miljø. Så vi ser at markedet går i økende grad i takt med overordnede bærekrafts mål.

De elektriske lastebilene som nå skal i drift er av typen Volvo FL Electric med totalvekt på 16 tonn. Dette er de første serieproduserte bilene i sitt slag, og markerer starten på en ny fase for bruk av større elektriske lastebiler i Norge. Dette er en grønn milepæl for Norge.