Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


DB Schenker Warehouse Truck parking

Trådløst forbundne lastebiler: DB Schenker og MAN fordyper samarbeidet om autonom kjøring

Partene signerer samarbeidsavtale om utviklingen av high-tech-lastebiler • Første konvoikjøringstester under reelle forhold.

High-tech-lastebiler på motorveien: DB Schenker og MANs nye prosjekt er første gang som et logistikkforetak og en kjøretøyprodusent går sammen om å utvikle trådløst forbundne lastebilkonvoier for logistikkbransjen. De to foretakene skrev i dag under på en avtale om denne teknologien, også kjent som konvoikjøring, på «transport logistic»-messen i München. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker Gerhard Klein, leder for Engineering Central hos MAN, Ewald Kaiser, CEO Freight hos DB Schenker (f.v.)

For første gang vil testing over flere måneder av lastebilkonvoier på vanlig vei inngå som en del av DB Schenkers regulære forretningsdrift. Nytt er også at bilene skal kjøres av profesjonelle lastebilsjåfører, ikke av testsjåfører. I testfasen, som starter våren 2018, vil DB Schenker og MAN kjøre konvoier på teststrekningen langs den tyske A9 motorveien mellom DB Schenkers avdelinger i München og Nürnberg. Hver konvoi skal bestå av to lastebiler. I begynnelse kjører bilene uten last, så kjøreforholdene kan testes i vanlig trafikksituasjoner og sjåførene læres opp i bruken av systemet. Dette gir dem også mulighet til å lære den spesielle kjøreteknikken. Denne fasen følges av ukentlige og senere daglige testkjøringer. I løpet av 2018 går testene over til vanlige turer med reell last i konvoier mellom DB Schenkers logistikksentre i München og Nürnberg opp til tre ganger hver dag.

Når lønner det seg å danne en konvoi? Hvordan bestemmes det når en konvoi er gunstig og når den bør løses opp, ut fra en individuell situasjon / trafikksituasjon? Dette er grunnleggende spørsmål som partene vil finne svar på i løpet av samarbeidet. Testene vil også omfatte hvilke data som må overføres til produsenten og logistikkspesialisten for å oppnå optimal overvåkning av konvoien. I den forbindelse vil de også se på områder som dataoverføring og informasjon til ledersjåføren, f.eks. hvordan oppdatert informasjon om veiarbeid kan sendes til sjåføren så konvoien kan løses opp i tide.

«Nettverkskjøring og autonom kjøring kommer til å revolusjonere transporten i framtiden. Med denne avtalen sikrer vi ikke bare samarbeidet med MAN, men også målet om å være pådriver for digitale forretningsmodeller i kundenes interesse. Konvoikjøring gir oss og kundene en løsning på ønsket om helt transparent, raskere og mer miljøvennlig transport. Vi er sikre på at disse testene over tid vil gi oss informasjon om potensialet som finnes for å effektivisere reelle situasjoner,» sier Ewald Kaiser, CEO Freight hos DB Schenker. MAN Platoon of two trucks on the road

DB Schenker er også interessert i å finne ut hvordan man best kan integrere planlegging av konvoier i de interne logistikkprosessene. For eksempel, hvordan må et logistikksenter utformes og utstyres for å kunne laste og losse trådløst forbundne lastebilkonvoier så raskt som mulig?

Avslutningsvis er det viktig for begge parter å lære om hvordan denne teknologien oppfattes av profesjonelle sjåfører. En parallell studie vil omfatte vitenskapelig vurdering av erfaringene til lastebilsjåførene som deltar og analyser av kjøreloggene med tanke på konvoiens interaksjon med de andre trafikantene: Hvordan mestrer sjåførene den nye teknologien? Hvordan kan sjåførens arbeid utvikles eller justeres, og hvilke endringer vil det medføre for utdanning og opplæring av profesjonelle sjåfører? Disse dataene vil også bidra til å vurdere hva sjåføren i den andre lastebilen vil kunne foreta seg i den tiden bilene kjører selv. Begge partene anser prosjektet som en plattform for å ta steget videre mot autonom kjøring, parallelt eller som oppfølger til konvoikjøringsprosjektet. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker

Gerhard Klein, leder for Engineering Central hos MAN, understreker hvor viktig dette prosjektet er for kjøretøyprodusenten: «For MAN er samarbeidet med DB Schenker en viktig milepæl på veien mot autonom kjøring. MAN gjennomførte allerede mellom 2005 og 2009 et «konvoi»-forskningsprosjekt, der konvoier med inntil fire biler ble testet. Det ble fulgt opp i 2016 med deltakelse i «European Truck Platooning Challenge». Sammen med DB Schenker overfører vi nå for første gang resultatene av denne forskningen til konkrete logistikksituasjoner. I samarbeidet med logistikkplanleggere og sjåfører involverer vi brukerne direkte i test- og utviklingsfasene. Det er et stort steg fremover som etter hvert vil sette oss i stand til å bruke teknologien i daglige situasjoner.»

Med konvoikjøring menes et kjøretøysystem for bruk i veitrafikk der minst to biler kjører på motorveien med liten avstand og hjelp av tekniske systemer. Alle kjøretøyene i konvoien er koblet sammen med elektroniske «slepestenger» i form av V2V-kommunikasjon. Det første kjøretøyet bestemmer fart og retning. Avstanden mellom hver lastebil er omtrent 10 meter, tilsvarende omtrent et halvt sekund kjøretid. Den elektroniske koblingen mellom de enkelte bilene i konvoien garanterer sikkerhet. Hovedformålet er å oppnå dragsug-kjøring og dermed en drivstoffinnsparing på opptil ti prosent for hele konvoien. Lavere drivstofforbruk bidrar til redusert CO2-utslipp.