Skip to content
DB SCHENKER logo


camera lenses notebook db schenker office desk

Logistikkpris

DB Schenker Logistikkpris

DB Schenker Logistikkpris i Norge for smarte transportkjøpere tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet i tråd med vår kultur.

Prisen skal være en inspirasjon for videre utvikling av kunnskap på logistikkfeltet og vilje til å stimulere til å bygge samfunnet. Vinneren kan være et selskap, eller en organisasjon, som har tatt initiativ til og/eller gjennomført innovative og kunnskapsbaserte logistikkløsninger i Norge.
Prisen består av et diplom og en mulighet til å tildele 50 000 kroner til en frivillighetsorganisasjon innenfor prisens formål. Vinneren inviteres til Transport & Logistikk og fremfører en presentasjon i samarbeid med den seirende bedriften og oss.

Juryen består av:

  • Kjell Werner Johansen - Transportøkonomisk Institutt
  • Frode Longva – CICERO
  • Bjørn Tore Elstad - Schenker AS
  • Nils Petter Buer – Schenker AS

Forslag til kandidater sendes Schenker AS - Einar Spurkeland - E-post: nils.petter.buer@dbschenker.com