Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


New Content Item (3)

Utslippsfritt innen 2030

DB Schenker vil gjøre sin transport utslippsfri i europeiske byer innen 2030. Målet er å redusere luft- og støyforurensningen i byområder ved hjelp av intelligente, miljøvennlige løsninger. Derfor vil logistikkleverandørene øke bruken av elektriske eller brenselcelledrevne kjøretøy, prioritere byggingen av bærekraftige terminaler og sikre høy satsing innen forskning og utvikling.

Som pioner innen innovative logistikkløsninger og operatør av Europas største landtransportnettverk, har miljøvern alltid vært viktig for DB Schenker og dette skal ses i sammenheng med at stadig flere europeiske byer innfører restriksjoner som bompenger eller forbud mot dieselkjøretøy i bykjernene.

Les videre for å se hva DB Schenker faktisk har gjort i det siste!

Last nedBærekraft hos DB Schenker

Elektriske lastebiler, varebiler og sykler

DB Schenker har valgt å bygge om sin egen flåte med distribusjonskjøretøy over tid til el-mobilitet, som en del av sin forpliktelse til det globale klimainitiativet EV100. Alle kjøretøy som veier opptil 3,5 tonn skal derfor bygges om til å bli elektriske eller brenselcelledrevne innen 2030. Halvparten av kjøretøyene mellom 3,5 og 7,5 tonn skal også bli elektriske innen den tiden. Hittil har selskapet allerede tatt i bruk 3 000 lastebiler med ulike alternative systemer omkring i Europa.

DB Schenker benytter over 50 el-varesykler i byer rundt om i Frankrike, Tyskland, Norge og Finland.

I samarbeid med nystartede bedrifter blir disse syklene stadig forbedret og videreutviklet. Den nyeste generasjonen kan frakte varer på opptil 200 kg trygt, raskt og nesten utslippsfritt.

El-lastebiler og el-varebiler i flere byer

I våres gikk DB Schenker til innkjøp av fire eCanter-lastebiler produsert av Daimler-merket FUSO, som skal brukes til urban distribusjon i Paris, Frankfurt og Stuttgart. Logistikkleverandøren er også i dialog med FUSO om innkjøp av flere eCanter-lastebiler til andre europeiske markeder. El-varebiler fra Fiat, Nissan og MAN benyttes i Paris, Milano og Oslo.

Verdens første selvkjørende el-lastebil.

Verdens første selvkjørende el-lastebil ble satt i drift i den svenske byen Jönköping. T-poden er produsert av det lokale, nystartede selskapet Einride. Svenske transportmyndigheter har gitt T-poden tillatelse til å kjøre på offentlig vei. Flere pilotprosjekter i andre land er under planlegging.

iHub in Berlin

I Berlin har DB Schenker og selskapets samarbeidspartnere brukt el-lastebiler som en del av iHub siden i fjor. Målet med prosjektet er å undersøke innføringen av disse miljøvennlige kjøretøyene i tradisjonelle flåter hos logistikkleverandører i større europeiske byer.

Energieffektive terminaler og byhuber

DB Schenkers nyeste terminaler og byhuber rundt om i Europa er nærmest klimanøytrale og oppfyller de nyeste kravene om energieffektivitet. De er utstyrt med LED-belysning, ressurssparende systemer for utnyttelse av regnvann, solcellepaneler samt oppholdsrom med automatisk ventilasjon og trykkregulerte vifter. Det er brukt «grønn betong» som byggemateriale med et CO2-avtrykk som er opptil 30 prosent lavere enn vanlig betong

I Oslo åpnet DB Schenker nylig sitt første karbonfattige distribusjonssenter. Med bruken av el-biler og el-sykler vil terminalen redusere CO2-utslippene med opptil 80 prosent. I Polen er det allerede bygd lagerbygninger i tråd med de strengeste miljøstandardene.