161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategy Chess Board

Strategi

Strategien for 2020 omfatter alle dimensjoner av bærekraftige og vellykkede handlinger. Ved å utfordre dagens situasjon i logistikkbransjen, søker vi å oppnå en logistikk og forsyningskjedeledelse som harmonerer økonomisk, sosialt og miljømessig.

oppdrag innen

2020

Økonomi

Innen 2020 skal DB Schenker være en lønnsom kvalitetsleder og ha ledende posisjoner på våre viktigste markeder. Vi skal bygge finansiell stabilitet over tid, fortsette å investere i vekstmarkeder, ny virksomhet og de ansattes ekspertise. Vi skal levere innovative produkter basert på avanserte prosesser og nyskapende IT-systemer. Basert på dette vil kundene fortsette å være tilfredse med de ledende nettverkene og bransjeløsningene vi tilbyr.

Samfunn

Innen 2020 skal vi være den beste arbeidsgiveren i bransjen. Vi er et mangfoldig og internasjonalt selskap som inspirerer og tiltrekker oss mennesker fra alle fagområder og i alle aldre. Vi støtter de ansattes utvikling og tilbyr dem lokale og internasjonale karrieremuligheter. Vi inngår forbindelser basert på gjensidig tillit og en felles ledelsesfilosofi. Vi tilbyr et arbeidsmiljø som respekterer individuelle behov og verdsetter den enkeltes bidrag.

Miljø

Innen 2020 skal vi være bransjens øko-pionér. Den grønne produktporteføljen og øko-ekspertisen vår er kjernen i vår strategi for bærekraft. Dette gir en klar konkurransefordel for kundene og for oss. DB Schenker skal sette standarden i bransjen for CO2 og energieffektivitet. Vi skal også redusere andre typer utslipp, som støy, for å øke samfunnets aksept av vår videre vekst.

Innen 2020 vil vi være den ledende tilbyderen av integrert transport og logistikk.

Som lønnsom kvalitetsleder, topp arbeidsgiver og miljøpionér vil vi innen 2020 være bransjens ledende tilbyder av integrert transport og logistikk. DB Schenker. Vi leverer løsninger.
DB Schenker. Vi leverer løsninger.