Skip to content
DB SCHENKER logo


Strategy Chess Board

Strategi

Vår strategi omfatter alle dimensjoner av å handle bærekraftig og vellykket. Ved å utfordre dagens situasjon i logistikkbransjen, søker vi å oppnå en logistikk og forsyningskjedeledelse som harmonerer økonomisk, sosialt og miljømessig.

Økonomi

DB Schenker vil være en lønnsom kvalitetsleder og opprettholde en høy posisjon i våre markedsmål. Vi skal bygge finansiell stabilitet over tid, fortsette å investere i vekstmarkeder, ny virksomhet og de ansattes ekspertise. Vi skal levere innovative produkter basert på avanserte prosesser og nyskapende IT-systemer. Basert på dette vil kundene fortsette å være tilfredse med de ledende nettverkene og bransjeløsningene vi tilbyr.
 

Samfunn

Vi vil være den beste arbeidsgiveren i vår bransje. Vi er et mangfoldig og internasjonalt selskap som inspirerer og tiltrekker oss mennesker fra alle fagområder og i alle aldre. Vi støtter de ansattes utvikling og tilbyr dem lokale og internasjonale karrieremuligheter. Vi inngår forbindelser basert på gjensidig tillit og en felles ledelsesfilosofi. Vi tilbyr et arbeidsmiljø som respekterer individuelle behov og verdsetter den enkeltes bidrag.
 

Miljø

Vi vil være økopioneren i vår bransje. Den grønne produktporteføljen og øko-ekspertisen vår er kjernen i vår strategi for bærekraft. Dette gir en klar konkurransefordel for kundene og for oss. DB Schenker skal sette standarden i bransjen for CO2 og energieffektivitet. Vi skal også redusere andre typer utslipp, som støy, for å øke samfunnets aksept av vår videre vekst.

Vi vil være den ledende integrerte transport- og logistikkleverandøren.

Som en lønnsom kvalitetsleder, topparbeidsgiver og økopioner i vår bransje, vil vi være den ledende integrerte transport- og logistikkleverandøren.
DB Schenker. Vi leverer løsninger.