Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


EU standard for emballasje

Last som kommer til EU må oppfylle kravene til treemballasje i henhold til ISPM 15.

Standarden har etablert retningslinjer for treemballasje i internasjonal handel, noe som indikerer at:

 • All treemballasje skal være bark fri
 • All treemballasje materiale må ha blitt utsatt for en anerkjent metode for behandling (varmebehandling eller desinfeksjon med gass)
 • For å bevise samsvar med de vanlige kravene, skal veden bære et merke

Krav om ytterligere dokumentasjon vil være etter skjønn fra det enkelte medlemsland og formidles fortløpende.

Emballasjen skal ha merking som viser hvilken behandling den har gjennomgått. Dette må ordnes av avsender før pakking og innlevering til terminal.

Alternativer:

 • Desinfisering med metylbromid (MB) i et lukket område i minst 16 timer ved visse doser. Etter behandling, må de desinfiserte produktene luftes for å redusere konsentrasjonen av skadedyrsmidler til under farlige nivåer.
 • Varme-behandling (HT) for å oppnå en minimum trekjernetemperatur på 56 ° C i minimum 30 minutter. Slike behandlinger kan gjøres gjennom ovn-tørking, kjemisk trykkimpregnering, eller andre behandlinger som oppnår denne temperaturen gjennom bruk av damp, varmt vann, eller tørr varme.
 • Disse retningslinjene dekker paller, kasser, kabeltromler, last brett, avstandsstykker, palle krager, meier og annet som kan være til stede i nesten alle importerte forsendelser.

Produsert treemballasje laget helt av trebaserte produkter som kryssfiner, sponplater, finer og annet som er laget ved hjelp av lim, varme og trykk, eller en kombinasjon av disse bør anses som tilstrekkelig bearbeidet til å ha eliminert risikoen forbundet med rå tre.

Import eller transitt av ubehandlede ikke-produserte tre emballasje fra ethvert område av verden er forbudt.

 • IPPC Symbol (som gjengitt ovenfor)
 • XX = ISO to-bokstavs landskode (f.eks Tyskland = DE)
 • 000 = det unike registreringsnummer tildelt for selskapet som har produsert eller behandlet trevirke som brukes til treemballasje
 • YY = IPPC forkortelse som viser type behandling (f.eks HT for "Heat Treatment" eller MB for "metylbromid ")

Markeringer skal være:

 • i henhold til modellen som vises her
 • leselig
 • permanent og ikke overførbar
 • plassert synlig, fortrinnsvis på minst to motsatte sider

Bruken av rødt eller oransje bør unngås, da disse fargene brukes i merking av farlig gods.

Alle komponenter i resirkulert, reprodusert eller reparert treemballasje må merkes med registreringsnummeret til de som har produsert eller behandlet emballasjen.

Kostnad i følge Incoterms

Ifølge Incoterms 2000, er det avsenders plikt å holde emballasje og sørge for korrekt merking av denne for egen regning (med mindre det er vanlig for den aktuelle handelen å gjøre varene tilgjengelig un-packed).

Om desinfisering er en del av emballasjen, er det alltid avsenders ansvar åsørge for emballasje og merking.


Bakgrunn:

De siste årene har det vært økende bekymring for spredning av skadedyr, for eksempel Asiatisk Langhorn Bille og Furuskog Nematode, ettersom treemballasje laget av ubehandlet trevirke utgjør en risiko for introduksjon og spredning av slike skadedyr. For noen år siden ble den Asiatiske Langhorn Billen oppdaget i USA. Den hadde kommet dit i treemballasje importert fra Kina, med det resultat at alleer i Chicago og New York måtte hugges ned umiddelbart for å kontrollere spredningen. Den har ennå ikke blitt utryddet og felling fortsetter.

Selv om en innføring av plantesanitære regelverk for trepaller og emballasje uunngåelig vil føre til en kostnadsøkning, vil denne økningen være betydelig billigere enn alternativene, for eksempel plastemballasje.

Et stort antall nasjoner (Australia, Kina, India, Canada, Mexico, New Zealand, Nigeria, Filippinene, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia og USA) har gjennomført ISPM15 selv om forskriften kan variere. Spesifikke regler gjelder for import i Brasil og Argentina. Medlemmene av Den europeiske union vil kreve overholdelse av ISPM15 for all import fra ikke-europeiske opphav.

Det er derfor viktig for alle brukere og kjøpere av treemballasje at de sikrer at deres treemballasje som brukes i fremtidige forsendelser er fullt kompatibel med regelverket.


IPPC ("International Plant Protection Convention"), en internasjonal traktat om plantehelse, som 127 regjeringer (per 26. februar 2004) har vedtatt å overholde. Konvensjonen er vedtatt av FNs Food and Agriculture Organization (FAO). Formålet med IPPC er å sikre felles effektive tiltak for å hindre spredning og innføring av skadedyr av planter og planteprodukter, og for å fremme egnede tiltak for å kontrollere dette.

NPPO ("National Plant Protection Organisation"), offisielle tjenester fra regjeringer for å utføre de funksjonene som er angitt av IPPC

RPPO ("Regional plantefarmasøytiske organisasjoner") som kan fungere som koordinerende organer på regional basis.

ISPM15 Internasjonale standarder for plantesanitære tiltakeSchenker – informasjon om dine sendinger

Med eSchenker kan du få all den informasjon du ønsker om våre avanserte logistikkløsninger. Våre eServices i én portal gir deg topp støtte gjennom alle ledd i din forsyningskjede. Fra sporing og planlegging til booking og rapportering – eSchenker dekker dine informasjonsbehov.

Sporing

eSchenkers sporingsverktøy er enkelt i bruk og gir deg informasjon i sanntid om hvor forsendelsen din befinner seg og når den anslås å leveres. Du kan spore på mange forskjellige referanser som gir deg tilgang til detaljerte data om forsendelsen på nettet, uten å måtte logge deg inn.

Sporingsteknologien er nå oppgradert med enda mer detaljerte oversikter og statusinformasjon for hver enkelt forsendelse.