Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Truck on the road

Fly og sjø i kombinasjon

Alle logistikkeksperter vet at det ikke finnes én type transport som er riktig for alle. Derfor bruker vi hos DB Schenker fordelene som finnes med hver type og setter sammen multimodale løsninger spesielt for kundene våre.

Vi tilbyr kundene våre en rekke forskjellige multimodale løsninger, fra tradisjonell jernbanefrakt til intermodal, fra standard laster til spesialtransporter, fra tungtransport til verdifull last, fra nord til sør og øst til vest, fra vanlig bredde til overdimensjonert, fra havn til stasjon, fra semitrailer til tilhenger, fra Kina til Europa – på den miljøvennlige måten.

Vår ekspertise: Skreddersydde transportkombinasjoner

Kjernekompetansen vår er å utarbeide dør-til-dør-løsninger som kombinerer bane-, vei- og ShortSea transport slik kunden spesifiserer. Vi tilpasser servicen til typen gods som skal fraktes og utstyret som trengs, enten det dreier seg om konsument- eller industriprodukter, papir, stål, byggematerialer, maskiner eller elektronikk.

1) DB SCHENKERtoget (NRE)

DB Schenker har daglige avganger til og fra Oslo og Narvik, også med stopp i Kiruna.

DB Schenker toget (NRE) har stor kapasitet og frakter handelsvarer nordover og fisk og sjømat sørover. Stopp i Kiruna gir redusert transporttid til og fra Finnmark. Tidlig plassbestilling er nødvendig.

Toget frakter årlig 25.000 containere (2013), som tilsvarer 12.500 lastebilturer. Kontakt ditt nærmeste Schenkerkontor for mer informasjon – tlf. 07500.

2) DB SCHENKERshortsea

For enkelte landtransporter på tvers av Europa og inter-europeiske ruter kan fraktefart være en god løsning. Ut fra dette har vi utviklet DB SCHENKERshortsea transportløsninger mellom noen havner. Frakten din transporteres på eller med eget utstyr som tilhengere eller containere.

3) DB SCHENKEReurasia (Jernbaneforbindelse mellom Kina og Europa)

DB Schenker har vært en pionér når det gjelder å opprette regulær skinnetransport i TransEurasia-korridoren som forbinder Kina og Europa. Denne intermodale forbindelsen er et godt alternativ til andre transportmåter: lavere kostnader enn for flyfrakt, raskere enn sjøfrakt. DB SCHENKEReurasia gir deg dør-til-dør-løsninger for blokktog, enkeltcontainere (FCL) eller containergrupper og LTC-laster på forskjellige ruter.

4) DB SCHENKERrailog

Vi tilbyr tradisjonelle jernbaneløsninger som omfatter henting og viderebefordring med lastebil, omlasting og andre typer service (f.eks. lagring, overvåkning, toll, dokumentasjon) med et flerspråklig team som har kontakt med alle jernbanespeditørene og -selskapene.

5) DB SCHENKERintermodal

Det er vår dør-til-dør-service langs nord-sør-aksen i Europa der vårt eget intermodale nettverk garanterer jevne forbindelser og høy kapasitet med både semitrailere og vekselflak eller containere med henting og viderebefordring på vei eller med ferge. I tillegg tilbyr vi intermodal transport med tilgang til det åpne, intermodale nettverket gjennom Europa.

Spar CO2 i kombinert trafikk – bort fra veien og opp på skinnene

DB Schenker utnytter fordelene de enkelte transporttypene har ved å kombinere det gode økologiske fotavtrykket som jernbanen kan vise til med fleksibiliteten som lastebilene står for Der det er mulig, vil hovedløpet av transporten gå på skinner. DB Schenker kan redusere CO2-utslippet med inntil 80 % sammenlignet med vanlig veitransport. Lastebilflåten tar seg av henting og videre befordring. DB Schenker når fram til de mest avsidesliggende stedene i Europa, så du kan enkelt bruke dør-til-dør-transport selv om du ikke disponerer et eget sidespor. Denne framgangsmåten reduserer totalt CO2-utslipp med inntil 60 %. For oss er de mest krevende miljøstandardene en selvfølge. Derfor fornyer vi hele tiden lastebilparken og har stadig flere Euro 6-biler. Kapasiteten i bilene utnyttes maksimalt ved at vi kombinerer sendinger i hub-ene, for jo færre tomme turer vi kjører, desto mindre CO2 produserer vi.

Tilleggsprodukter

eSchenker – informasjon om dine sendinger

Med eSchenker kan du få all den informasjon du ønsker om våre avanserte logistikkløsninger. Våre eServices i én portal gir deg topp støtte gjennom alle ledd i din forsyningskjede. Fra sporing og planlegging til booking og rapportering – eSchenker dekker dine informasjonsbehov.

Sporing

eSchenkers sporingsverktøy er enkelt i bruk og gir deg informasjon i sanntid om hvor forsendelsen din befinner seg og når den anslås å leveres. Du kan spore på mange forskjellige referanser som gir deg tilgang til detaljerte data om forsendelsen på nettet, uten å måtte logge deg inn.

Sporingsteknologien er nå oppgradert med enda mer detaljerte oversikter og statusinformasjon for hver enkelt forsendelse.

En 600 tonns kran losser turbiner i Burullus

Over 100 000 tonn

1/4

En suksesshistorie

2/4

En suksesshistorie

3/4

Platooning-prosjektet:

4/4