Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Lead-Logistikk Amerikas

DB Schenker er tilstede både i Nord- og Sør-Amerika og har god kjennskap til lokale forhold og globale muligheter. Americas er en stor og mangfoldig region. Nord-Amerika skryter av et modent og homogent logistikkmarked, mens kommende markeder i Sør-Amerika kan vise til rask vekst og logistiske utfordringer. 

Det nord-amerikanske markedet er relativt ensartet og gigantisk landområde. Stordriftsfordeler vil være en viktig del av distribusjonen din, både for transportbetingelser og lagerhold. For å oppnå det, trenger du en pålitelig og erfaren partner med lokalkunnskap og global kapasitet. DB Schenker kan optimalisere landtransporten du allerede har i Nord-Amerika, kombinere dine internasjonale og nasjonale forsendelser og gi deg transparens og kontroll i forsyningskjeden. Sør-Amerika representerer andre utfordringer og krav til logistikkløsningene dine. Lover og reguleringer, kulturelle forskjeller og kompliserte skattesystemer i de kommende markedene gjør forsyningskjedene ekstra kompliserte. DB Schenker har inngående kunnskap om markeder som Mexico, Argentina, Chile og Brasil. Vi kan bistå ved valg, vurdering og styring av lokale transportører og tredjeparts logistikktilbydere. Som ditt eneste kontaktpunkt, integrerer og håndterer vi all outsourcing for deg. Dermed blir fraktfordelingen din mer effektiv og forsyningskjeden lettere å kontrollere. 

DB Schenkerleadlogistics Americas er en global aktør med svært god lokal kunnskap. Vi kan oppnå kostnadsinnsparinger innen administrasjon og transport, økt fleksibilitet og bedre omløpshastighet i forsyningskjeden din med: 

  • Verdensomspennende multimodalt transportnettverk 
  • Strategisk lagerhold og hub-er 
  • IT-systemer og transparens-verktøy for globale forsyningskjeder 
  • Kunnskap om endringer i handelsreguleringer og -avtaler


eSchenker: It's so easy

eSchenker is our most advanced logistic solution yet. It incorporates all eServices into one portal, giving you maximum support at every stage of your supply chain. From tracking and scheduling to booking and reporting, eSchenker has your logistics covered.

Tracking

The easy-to-use eSchenker tracking tool gives you real-time information about the location and status of your shipment, and its current estimated time of delivery. Allocation of a tracking number means that you can access detailed shipment data online without having to log in. Our tracking technology has now been upgraded with an even more detailed overview and status information for each of your shipments.