Skip to content
DB SCHENKER logo


Bærekraft i Sjøfrakt

Nytenkning av industri virksomheten for å oppnå mindre karbon utslipp frem til 2040

Bærekraft er godt forankret i strategien vår, og det er vår ambisjon å oppnå en reell reduksjon i utslipp forårsaket av sjøgodstransport. Den største andelen av våre kunders klimagassutslipp kan komme fra Scope 3-kategorien, som inkluderer transport og distribusjon. Vi hjelper våre kunder ikke bare med å oppnå nødvendig åpenhet i sine transportutslipp, men også å redusere dem tilsvarende slik at våre kunder kan nå sine miljømål. Vi ønsker ikke bare å sette et "kryss i boksen" når det kommer til bærekraft, vi ønsker å sette nye standarder og gjøre en reell forskjell. We walk the talk!

Vi er glade for å gjøre en betydelig investering i å redusere CO2-avtrykket i containersjøfrakt.

Thorsten Meincke, globalt styremedlem for fly- og sjøfrakt

Som et selskap som vektlegger bærekraftsledelse, er bærekraft kjernen i hvordan vi driver forretninger i DB Schenker. Utover å levere forsendelser og administrere forsyningskjeder når og hvor det er nødvendig, tar vi sikte på å revolusjonere sjøfraktindustrien ved å også hjelpe våre kunder og transportpartnere med å administrere deres bærekraftarbeid.

Vårt biodrivstoffprodukt

Etter den vellykkede introduksjonen av et klimanøytralt produkt innen flyfrakt med vårt fulle SAF-charter og også ytterligere SAF-kapasitet, fortsetter vi våre pionerinitiativer og er det første logistikkselskapet som bytter hele LCL-volumet med CMA CGM til vanlig karbonfri produksjon. Dette gjør at vi kan tilby dere, våre kunder, en sammenlignbar løsning også innen sjøfrakt.

I markedet, er det kun biodrivstoffbeholdere som er tilbudt kunder mot et tillegg basert på bruk.  Dette fører til en reduksjon bare hvis alle i forsyningskjeden er villige til det. På den annen side, med vår forhåndsinvestering, viser vi et reelt engasjement for å redusere utslipp. Vi gleder oss veldig til kundene blir med oss ​​på denne reisen.

Vi har kjøpt inn 2500t biodrivstoff, som tilsvarer hele vårt LCL-nettverk med CMA CGM, samt ytterligere FCL-beholdere som vi kan bruke til utvalgte kunder. Siden produksjon av biodrivstoff forårsaker utslipp, overallokerer vi biodrivstoffet, dette betyr at vi kjøper mer biodrivstoff enn nødvendig for de ovennevnte beholderne for å oppnå 100 % nøytralitet. 

Sjøfraktmarked

Med et økt behov for miljøtiltak i skipsfartsnæringen trer nye reguleringer i kraft gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og andre reguleringsorganer som EU. Som DB Schenker er vi i nær kontakt med våre bransjepartnere for å overvåke og implementere endringer. Etter implementeringen av «IMO 2020» har International Maritime Organization (IMO) innført en ny drivstoffforskrift som begrenser svovelutslipp til 0,5 % for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig. Alle sjøgående fartøy må redusere svoveloksider med 85 %. I 2023 vil en revidert strategi bli implementert av IMO i tillegg til de eksisterende kravene.

Med dette trer nye tilleggsbestemmelser i kraft, som inkluderer skips årlige operasjonelle karbonintensitetsindikator (CII), basert på faktisk drivstofforbruk, mengde CO2 som slippes ut over tilbakelagt distanse. Videre blir den nye energieffektiviteten per design av hvert skip overvåket ved hjelp av «Energy Efficiency Existing Ship Index» (EEXI), som stadig må forbedres av skipseiere. Dette utfyller den spennende designindeksen for nye flåter, "Energy Efficiency Design Index" (EEDI).
 

Samarbeide for målet

Å akselerere maritim skipsfarts avkarbonisering med utvikling og utplassering av kommersielt levedyktige dypsjøsnullutslippsfartøy innen 2030 er en felles innsats. Vi er en del av Getting to Zero Coalition.  Som er en kraftig allianse av mer enn 150 selskaper innen maritime, energi-, infrastruktur- og finanssektorene, støttet av sentrale myndigheter og IGOer. Getting to Zero Coalition er forpliktet til å få kommersielt levedyktige dypsjøsnullutslippsfartøy drevet av nullutslippsdrivstoff i drift innen 2030 – sjøfartens "måneoppskyting" ambisjon.

Getting to Zero Coalition Logo


I tillegg er vi underskriver av Arctic Commitment. Med signeringen av Arctic Commitment, støtter DB Schenker utgangen av maritim Heavy Fuel Oil (HFO) siden 2020. Vi støtter transportører som erstatter HFO med bærekraftig drivstoff og samarbeider med industrien, frivillige organisasjoner og politiske beslutningstakere for å finne rett rammer og insentiver for å hjelpe bærekraftig drivstoff inn på markedet.

T


Sjøfraktproduktene

eSchenker – informasjon om dine sendinger

Med eSchenker kan du få all den informasjon du ønsker om våre avanserte logistikkløsninger. Våre eServices i én portal gir deg topp støtte gjennom alle ledd i din forsyningskjede. Fra sporing og planlegging til booking og rapportering – eSchenker dekker dine informasjonsbehov.

Sporing

eSchenkers sporingsverktøy er enkelt i bruk og gir deg informasjon i sanntid om hvor forsendelsen din befinner seg og når den anslås å leveres. Du kan spore på mange forskjellige referanser som gir deg tilgang til detaljerte data om forsendelsen på nettet, uten å måtte logge deg inn.

Sporingsteknologien er nå oppgradert med enda mer detaljerte oversikter og statusinformasjon for hver enkelt forsendelse.