Skip to content
DB SCHENKER logo


Special Products Truck Crane

Toll og grensepassering

Vi har alle tillatelser for grensepassering & tollbehandling, og kan veilede dere i forhold til Brexit.

Det ble slutt på innkreving av merverdiavgift via fortolling fra januar 2017. Merverdiavgift skal rapporteres av kunden til Skatteetaten. SCHENKER vil levere merverdiavgiftrapport som et tillegg til fortolling.

For å utføre tolltjenester må man ha tillatelser fra Tollvesenet. Schenker AS har alle de tillatelser næringslivet trenger for grensepassering og tollbehandling. Vi tilbyr våre fortollingstjenester alene eller som en del av en import- eller eksportsending. Fortolling utføres i Tvinn (Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet). Transitteringer lages i NCTS (New Computerised Transit System).

For å utføre tolltjenester må man ha tillatelser fra Tollvesenet. Schenker AS har alle de tillatelser næringslivet trenger for grensepassering og tollbehandling. Vi tilbyr våre fortollingstjenester alene eller som en del av en import- eller eksportsending. Fortolling utføres i Tvinn (Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet). Transitteringer lages i NCTS (New Computerised Transit System).

For å lagre utfortollet gods må man ha en toll lager tillatelse. Schenker har disse tillatelsene for alle sine avdelinger.


I tillegg til fortollingen i Norge må godset også fortolles inn eller ut i landet hvor utenlandsk kunde er hjemmehørende. Våre partnere i utlandet kan være behjelpelig med dette. I likhet med fortollingen i Norge lages fortolling i utlandet på grunnlag av handelsfaktura.


Nærmere informasjon: 
Customs Manager Mona Bentzon
mona.bentzon@dbschenker.com

Oversikt over andre lands tollsider:
https://www.dbschenker.com/global/meta/brexit/national-customs-procedures

Informasjon om Brexit:
https://www.dbschenker.com/global/meta/brexit

Obligatorisk krav for eksport og import til og fra Storbritannia
https://www.dbschenker.com/no-no/produkter/spesialprodukter/tollog-grensepassering/brexit


Nyttig informasjon om fortolling:

Handelsfaktura Toll

(PDF | 0,05 MB)

Sendinger til utlandet

(PDF | 0,05 MB)

MVA regler 2017

(PDF | 0,13 MB)


Nyttige maler:

Proforma-faktura

(DOC | 0,09 MB)

Salgsfaktura

(DOC | 0,10 MB)