Skip to content
Logo DB SCHENKER


Zmiany w przepisach celnych

W związku z Brexitem rząd kontynuuje wdrażanie rozwiązań celnych, a także dodatkowych kontroli, które będą wymagane dla określonych kategorii towarów od 1 stycznia. Zmiany te były pierwotnie zaplanowane na 1 października, ale zostały ostatnio przesunięte przez rząd brytyjski na styczeń 2022 roku. Bardzo ważne jest, aby zmiany te monitorować i w razie potrzeby omówić je ze swoim dostawcą usług logistycznych.

Nie sposób wymienić każdego  przypadku z osobna. Jednak w ogólnym zarysie obejmują one:

Produkty pochodzenia zwierzęcego (Products OAnimal Origin - POAO)
Wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, takie jak (ale nie tylko):

 • Mięso, w tym świeże mięso, produkty mięsne, mięso mielone, przetwory mięsne, mięso drobiowe, króliki, mięso zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i mięso zwierząt dzikich
 • Jaja i produkty jajeczne
 • Mleko i przetwory mleczne
 • Miód, żelatyna i produkty żelatynowe

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (Animal By-Products - ABP)
Poniżej wymienione są produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi:

 • Pasza dla zwierząt składająca się z mączki rybnej i przetworzonego białka zwierzęcego
 • Nawozy organiczne i środki poprawiające właściwości gleby
 • Produkty techniczne, takie jak karma dla zwierząt domowych, skóry, krew

 Produkty kompozytowe:

 • Produkty te są najtrudniejsze do sklasyfikowania, jednak zasadniczo odnoszą się do środków spożywczych, które zawierają zarówno przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Należą do nich produkty, w których przetwarzanie produktu pierwotnego stanowi integralną część produkcji, np. lasagna, wrapy z kurczakiem, pizza, likiery kremowe

Żywność i pasze wysokiego ryzyka pochodzenia zwierzęcego (High Risk Food and Feed Not of Animal Origin - HRFNAO)

 • Rośliny i produkty roślinne podlegające regulacji
 • Żywe zwierzęta i produkty rozrodcze
 • Ryby

Produkty CITES:

 • Zagrożone gatunki zwierząt lub roślin

Karnet (celny):

 • Dotyczy paszportu dla towarów przemieszczających się tymczasowo między różnymi krajami, które muszą być przedstawione urzędnikom celnym na granicach, np. towary wystawowe, profesjonalne oprzyrządowanie

Wymogi dotyczące eksporterów:

 • Należy upewnić się, że towary spełniają brytyjskie wymagania importowe i zostały wywiezione przez zatwierdzony podmiot i kraj. W razie wątpliwości, należy to sprawdzić u właściwego organu UE.
 • Należy upewnić się, że importer jest świadomy wymogów importowych GB.
 • Należy wystąpić o wywozowe świadectwo zdrowia (Export Health Certificate - EHC).
 • Należy wysłać kopię EHC do importera.
 • Oryginał EHC musi stale towarzyszyć towarowi. Jeżeli nie jest to możliwe (naczepa bez właściciela), oryginał należy przedstawić w portowym urzędzie zdrowia (Port Health Authority) przed przybyciem.
 • Należy dostarczyć kopię do importera z GB.
   

Wymogi dotyczące importerów:

 • Należy sprawdzić wymagania Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Agency – AHPA).
 • Należy wstępnie powiadomić odpowiedni portowy urząd zdrowia (Port Health Authority) poprzez IPAFFS (Traces w przypadku NI) i przesłać kopię EHC. Należy to zrobić obowiązkowo co najmniej 4 godziny przed przybyciem do portu docelowego.
 • Należy przedstawić tranzytowe świadectwa zdrowia wymagane dla ruchu   w połączeniach lądowych.
 • Należy przeprowadzać kontrole SPS żywych zwierząt i ryb na terenie zakładu/miejsca prowadzenia działalności importera.
 • Należy upewnić się, że wszelkie inne zezwolenia/licencje wymagane do przywozu do GB są przygotowane i zgłoszone do agenta ds. odprawy celnej GB, np. świadectwo kontroli (organiczne), świadectwa połowowe, licencja CITES, świadectwa fitosanitarne.

Oprócz wymogów z 1 stycznia 2022, od 1 lipca 2022 nastąpią następujące zmiany:

 • Przywozowe deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (ENS) wymagane dla wszystkich wywozów do GB, nie tylko SPS (towary kontrolowane).
 • Wcześniej zgłoszone terminy - muszą wynosić 4 godziny wyprzedzenia w przypadku Ro-Ro i 1 dzień w przypadku żywych zwierząt - mogą one ulec zmianie.
 • Towary muszą być wprowadzane przez port wejścia, który obsługuje przejście graniczne (wyznaczony punkt kontroli granicznej) w celu przeprowadzania kontroli fizycznych.
 • Obowiązują kary za nieprzestrzeganie przepisów - kary do ustalenia.
 • Dodatkowe ryzyko, ponieważ wszystkie towary będą teraz fizycznie kontrolowane.

 • Jeśli przesyłka jest niezgodna z przepisami, wszystkie towary będą musiały zostać poddane kontroli w wyznaczonym przez GB Granicznym Punkcie Kontroli (BCP). Towary mogą również podlegać konfiskacie.
 • Jest to duże ryzyko, jeśli towary przewożone są w ramach ładunku zbiorowego, ponieważ cała naczepa będzie opóźniona do czasu przeprowadzenia badania i kontroli.
 • Odpowiedzialność za zgodność z wymogami władz GB spoczywa na importerze/eksporterze. Istnieje ryzyko, że niektórzy klienci mogą nie posiadać odpowiedniej wiedzy, aby w pełni spełnić nowe wymagania.

  Aby pokazać złożoność sytuacji, wystarczy wspomnieć, że istnieje 290 różnych modeli certyfikatów EHC, które mogą mieć zastosowanie. Składają się na nie:

  - 53 tylko dla ABP
  - 74, które mają zastosowanie do żywych zwierząt
  - 13 dla koni
  - 33 dla produktów rozrodczych
  - 113 dla produktów pochodzenia zwierzęcego
  - 4 dla żywności wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego (High Risk Food of Non-Animal Origin - HRFNO)
 • Nie obejmują one wszelkich produktów niezharmonizowanych – te będą wymagały specjalnego certyfikatu opracowanego przez Agencję Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Agency – APHA).