Skip to content
Logo DB SCHENKER


Dostarczamy Twoje paczki

Wszystkie. Te niestandardowe też!
Dostarczamy Twoje paczki DB SCHENKERparcel+
DB Schenker General Air Freight Plane Airport

AirTrack

Dokładny monitoring Twoich przesyłek
AirTrack Dowiedz się więcej
181127DBsC4_v4

Click. Ship. Done.

connect 4.0: Natychmiastowa wycena. Zlecenie online. Gwarantowana satysfakcja.
Click. Ship. Done. Zacznij

Brexit – Bez obaw!

Aktualne informacje dotyczące przygotowań do Brexit
Brexit – Bez obaw! Dowiedz się więcej
Infobanner Coronavirus DB Schenker

#WeKeepEuropeMoving

Covid-19 Customer Advisory Updates
#WeKeepEuropeMoving Go to updates

SENT: Nowe przepisy dotyczące monitorowania przewozu towarów

 Sprawdź czy Twoje towary wymagają zgłoszenia w SENT zgodnie ze znowelizowaną Ustawą. Nowe przepisy dotyczące monitorowania przewozu towarów

14 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe regulacje wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Prosimy o sprawdzenie na stronie www.puesc.gov.pl. czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT”.

Nowelizacja ustawy ma na celu zapewnienie skutecznego monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Nowe rozwiązania to między innymi:

- objęcie systemem monitorowania przewozów kolejowych,

- objęcie systemem monitorowania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski,

- objęcie jednym zgłoszeniem więcej niż jednej przesyłki,

- odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) i pozostanie przy określaniu rodzaju towaru jedynie w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN).

Ustawa nakłada na podmioty wskazane w Ustawie obowiązek zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą, na odpowiednio przygotowanej platformie internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl) - system SENT.

Dziennik Ustaw

Zalecamy też bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000708

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że DB Schenker udostępnia narzędzia, które umożliwiają podanie numerów SENT związanych z wysyłką (numer referencyjny i klucz dla przewoźnika) w przekazywanym zleceniu oraz wydrukowanie ich na dokumentach przewozowych. Na tej podstawie dokonywane są uzupełnienia danych dotyczących przewozu zgłoszonej przesyłki.

Na stronach internetowych DB Schenker został również udostępniony dokument regulujący zasady obsługi przez naszą firmę przesyłek podlegających SENT, stanowiący integralną część Warunków Świadczenia Usług:

Zasady Obsługi Przesyłek Podlegających Ustawie o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów

Przepisy dotyczące kar administracyjnych związanych z przewozem towarów w ramach krajowej sieci kolejowej wynikających z tejże Ustawy będą obowiązywać od 1 sierpnia 2018 r.