161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white Flag of HaitiFlag of Swaziland

Moc logistyki dla Twojego biznesu!

Nowe opcje dla DB SCHENKERsystem: Fix Day 10 i 13

Czytaj więcej

Prosto z A do B – Moc bezpośrednich relacji

 

Wybierz jeden z dwóch nowych produktów i zlecaj online

Odkryj teraz

DB Schenker connect 4 land: Nowa platforma do zleceń online w transporcie lądowym.

Dowiedz się więcej

Gotowi do startu

DB Schenker i Airbus łączą siły, aby przyspieszyć produkcję samolotów i wesprzeć rozwój transatlantyckiej wymiany handlowej

Czytaj więcej

SENT: Nowe przepisy dotyczące monitorowania przewozu towarów

 Sprawdź czy Twoje towary wymagają zgłoszenia w SENT zgodnie ze znowelizowaną Ustawą.


14 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe regulacje wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Prosimy o sprawdzenie na stronie www.puesc.gov.pl. czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT”.

Nowelizacja ustawy ma na celu zapewnienie skutecznego monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Nowe rozwiązania to między innymi:

- objęcie systemem monitorowania przewozów kolejowych,

- objęcie systemem monitorowania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski,

- objęcie jednym zgłoszeniem więcej niż jednej przesyłki,

- odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) i pozostanie przy określaniu rodzaju towaru jedynie w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN).

Ustawa nakłada na podmioty wskazane w Ustawie obowiązek zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą, na odpowiednio przygotowanej platformie internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl) - system SENT.

Dziennik Ustaw

Zalecamy też bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000708

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że DB Schenker udostępnia narzędzia, które umożliwiają podanie numerów SENT związanych z wysyłką (numer referencyjny i klucz dla przewoźnika) w przekazywanym zleceniu oraz wydrukowanie ich na dokumentach przewozowych. Na tej podstawie dokonywane są uzupełnienia danych dotyczących przewozu zgłoszonej przesyłki.

Na stronach internetowych DB Schenker został również udostępniony dokument regulujący zasady obsługi przez naszą firmę przesyłek podlegających SENT, stanowiący integralną część Warunków Świadczenia Usług:

Zasady Obsługi Przesyłek Podlegających Ustawie o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów

Przepisy dotyczące kar administracyjnych związanych z przewozem towarów w ramach krajowej sieci kolejowej wynikających z tejże Ustawy będą obowiązywać od 1 sierpnia 2018 r.