161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Driving Poland

Skorzystaj z naszej sieci i docieraj do wszystkich zakątków Polski z jednym partnerem logistycznym.
Dowiedz się więcej

Driving Europe

Europejska logistyka bez granic. Cyfrowo. Szybko. Niezawodnie. Wszędzie!
Dowiedz się więcej!

Połączenie sprawności człowieka i mocy maszyny

DB Schenker w kilku swoich magazynach testował zastosowanie egzoszkieletów. Dostawca usług logistycznych dąży do tego, aby odciążyć pracowników magazynów z zadań wymagających wysiłku fizycznego.
Dowiedz się więcej

Brexit

Jak optymalnie i efektywnie prowadzić biznes po Brexicie?
Dowiedz się więcej

Transport oceaniczny – nowy dodatek

Dodatek frachtowy Pick Season Surcharge (PSS) w transporcie oceanicznym z Europy.

Informujemy, że od połowy marca armatorzy wprowadzili dodatek frachtowy Pick Season Surcharge (PSS), który wypływa na ceny oferowanych przez nas usług. Dodatek dotyczy wszystkich przesyłek do krajów Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz do Indii.

Wysokość dodatku PSS została ustalona na następującym poziomie:

FCL:

400 USD za TEU w eksporcie do Azji, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Indii

LCL:

Bliski Wschód – 10 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)

Azja– 8 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)

Indie – 4 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)

Australia, Nowa Zelandia – 10 USD per w/m (od 1.04)

Dopłaty obowiązują od 15 marca i mają charakter tymczasowy. Spowodowane są wzrostem podaży przewyższającym obecne możliwości załadunkowe armatorów. Dodatkowo na tę sytuację wpływ ma reorganizacja sieci połączeń z Dalekiego Wschodu związana z Chińskim Nowym Rokiem oraz obniżony poziom wody w portach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.