161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Driving Poland

Skorzystaj z naszej sieci i docieraj do wszystkich zakątków Polski z jednym partnerem logistycznym.
Dowiedz się więcej

Driving Europe

Europejska logistyka bez granic. Cyfrowo. Szybko. Niezawodnie. Wszędzie!
Dowiedz się więcej!

Połączenie sprawności człowieka i mocy maszyny

DB Schenker w kilku swoich magazynach testował zastosowanie egzoszkieletów. Dostawca usług logistycznych dąży do tego, aby odciążyć pracowników magazynów z zadań wymagających wysiłku fizycznego.
Dowiedz się więcej

Brexit

Jak optymalnie i efektywnie prowadzić biznes po Brexicie?
Dowiedz się więcej

Zmiany w dokumentacji przewozowej

Transport towarów niebezpiecznych (ADR) – obowiązek podania właściciela towaru w dokumentacji przewozowej wg nowych przepisów .

Od dnia 2 września br. przy przewozie towarów niebezpiecznych (ADR) w liście przewozowym należy podawać nazwę i adres podmiotu, którego własnością jest ten ładunek, w chwili przekazania go kurierowi DB Schenker.

Tego dnia wejdzie w życie ustawa z 22 lipca 2016r. O zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016r.) i wprowadzi zmianę w ustawie z 19 sierpnia 2011r. O przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542). Zmiana ta ingeruje w treść Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów ADR, gdzie dokładnie opisano zawartość dokumentu przewozowego.

Rekomendujemy Państwu podawanie w treści listu przewozowego stosowanego przez Schenker Sp. z o.o. w polu UWAGI informacji o treści: „Właścicielem nadawanych towarów niebezpiecznych jest …. (…nadawca, odbiorca lub płatnik)”. W przypadku, gdy właścicielem tych towarów jest inny podmiot – należy podać jego nazwę i adres.

Tak podane informacje wypełnią obowiązek zawarty w nowych przepisach i nie spowodują podczas kontroli – zatrzymania samochodu i nałożenia kar administracyjnych. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek sporządzenia dokumentacji spoczywa na nadawcy towaru ADR, a przewoźnik ma obowiązek sprawdzić, czy dokumentacja jest właściwie sporządzona i wymagać jej uzupełnienia w przypadku dostrzeżenia błędów lub braków.

W razie potrzeby, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.