161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white Flag of HaitiFlag of Swaziland

Konvoje digitálně propojených kamionů: DB Schenker a MAN prohlubují svoji partnerskou spolupráci na projektu autonomního řízení.

Obě strany uzavřely dohodu o spolupráci na vývoji nákladních vozidel s pokročilou technologií • První testy propojených konvojů nákladních vozidel v reálném prostředí logistických služeb .

Nákladní vozidla s pokročilou technologií na dálnici: Vůbec poprvé spolupracuje poskytovatel logistických služeb s výrobcem nákladních vozidel v rámci nového projektu, kterého se účastní DB Schenker a MAN, IT síťové koordinace konvojů nákladních vozidel pro využití v logistických službách. Dnes v Mnichově obě společnosti podepsaly dohodu o spolupráci na vývoji této technologie známé pod pojmem síťová koordinace konvojů nákladních vozidel v dopravním toku - platooningu.

Gerhard Klein, ředitel aplikovaných technologií ve společnosti MAN, Ewald Kaiser, COO pro nákladní přepravu ve společnosti DB Schenker (zleva)

Vůbec poprvé dojde k testům síťově propojených konvojů nákladních vozidel přímo v prostředí běžného silničního provozu, a to po dobu několika měsíců. Další novinkou je, že testovací řidiče vystřídají za volantem profesionální řidiči nákladních vozidel. Během testovací fáze, která začne na jaře roku 2018, oba partneři DB Schenker a MAN spustí provoz konvojů nákladních vozidel na „testovací digitální dálniční trase“, na dálnici A9 spojující terminály DB Schenker v Mnichově a v Norimberku. Každý svazek utvoří dva propojené kamiony. Na začátku pojedou bez nákladu, aby bylo možné otestovat podmínky jízdy v běžných situacích silničního provozu a aby řidiči si důkladně osvojili ovládání nové technologie na palubě. Tím řidiči získají příležitost poznat nové speciální techniky řízení. Ze začátku budou testovací jízdy probíhat jednou týdně, poté denně. V průběhu roku 2018 se začnou propojené konvoje testovat na pravidelných trasách při přepravě skutečného nákladu mezi logistickými centry v Mnichově a Norimberkem až třikrát za den.

Kdy mají konvoje na dálnicích smysl? Jaký je nejlepší způsob okamžitého odpojení vozidla ze svazku, pokud si to situace v silničním provozu vyžádá? Jedná se o klíčové otázky, na které se oba účastníci projektu chystají najít odpovědi v průběhu své spolupráce. Během testů bude také testováno, jaká data je nutné sítí přenášet od výrobce vozu k poskytovateli logistických služeb, aby bylo dosáhnuto provozní optimalizace konvoje. V této souvislosti se budou oba partneři zabývat problematikou přenosu dat, poskytování informací vedoucímu řidiči d. Jedná se například o včasné upozornění na probíhající stavební práce na vozovce. Aby bylo možné svazek nákladních vozidel rozpojit včas, je nutná efektivní komunikace s řidičem.

„Autonomní řízení a síťová koordinace vozidel přinesou v budoucnu revoluční změny do odvětví přepravy. Podepsáním dohody jsme naši spolupráci s výrobcem nákladních vozidel MAN nejen upevnili, ale dokládáme také naše tvrzení, že jsme hnacím motorem digitálních obchodních modelů aplikovaných v zájmu našich zákazníků. Platooning představuje pro nás a naše zákazníky řešení pro požadovanou kompletní transparentnost, zrychlení našich přepravních procesů a dosažení vyššího stupně ekologické šetrnosti. Jsme přesvědčeni, že na základě výsledků testů probíhajících po delší období získáme informace o specifickém potenciálu zvyšování efektivity v reálných podmínkách silničního provozu,“ řekl Ewald Kaiser, COO nákladní přepravy ve společnosti DB Schenker.

Dalším z cílů DB Schenker je naučit se, jak optimálně nasazovat konvoje v rámci svých logistických procesů. Jedná se například o to, jak musí být logistická centra v budoucnu přizpůsobená a vybavená pro nejrychlejší možné nakládání a vykládání síťově propojených konvojů nákladních vozidel.

A koneckonců si obě strany přejí zjistit, do jaké míry novou technologii přijmou profesionální řidiči. V průběhu projektu se chystá další studie zahrnující vědecké vyhodnocování zkušeností řidičů kamionů a analýz záznamů testovacích jízd z hlediska interakce konvoje s ostatními účastníky silničního provozu: Do jaké míry zvládnou řidiči nasazení této technologie? Do jaké míry lze práci řidiče rozšiřovat a přizpůsobovat a k jakým změnám dojde v rámci profesionálního vzdělávání a školení řidičů v důsledku aplikace platooningu? Získaná data poslouží také k posouzení aktivit, které bude moct vykonávat řidič druhého kamionu během fáze autonomního řízení. Oba partneři vnímají projekt jako základ pro další kroky v realizaci autonomního řízení, které proběhnou buď s tímto plánovaným projektem souběžně, nebo v dalším období.

Gerhard Klein, ředitel aplikovaných technologií ve společnosti MAN, zdůraznil význam tohoto projektu z hlediska výrobce nákladních vozidel: „Spolupráce se společností DB Schenker pro nás představuje zásadní milník na cestě k zahájení vývoje autonomního řízení. MAN mimo jiné realizoval výzkumný projekt na téma konvoje nákladních vozidel již v letech 2005 až 2009, kdy testoval jízdu propojených svazků až o čtyřech kamionech. Na tento projekt navázala v roce 2016 účast v soutěži European Truck Platooning Challenge (Evropská výzva k propojeným konvojům). Společně s DB Schenker nyní pracujeme vůbec poprvé na uplatnění poznatků získaných v průběhu zmíněných projektů do realizace konkrétních logistických aplikací. Díky společné práci s plánovači logistických procesů a profesionálními řidiči máme možnost příslušné uživatele těchto aplikací přímo zařadit do vývojových a testovacích fází projektu. Jedná se o významný krok vpřed, kterým nám časem umožní zavést tuto technologii do každodenního provozu.“

Pojem platooning v silničním provozu vyjadřuje nasazení koordinačního systému alespoň pro dvě nákladní vozidla, který umožní jízdu po dálnici jen s velmi krátkým odstupem mezi sebou. Všechna vozidla ve svazku jsou mezi sebou propojena tzv. elektronickou tažnou tyčí, kterou představuje automatizovaná elektronická komunikace mezi jednotlivými vozidly, tzv. systém „car-to-car“. První vozidlo ve svazku určuje rychlost a směr všech ostatních vozidel. Odstup mezi jednotlivými nákladními vozidly je přibližně deset metrů, které odpovídají přibližně půl sekundy jízdy. Elektronické propojení jednotlivých vozidel do svazku zaručuje bezpečnost jednotlivých úkonů během jízdy. Primárním cílem tohoto postupu je docílit takového aerodynamického proudění vzduchu mezi vozidly, díky kterému dochází k úspoře paliva až o deset procent na jeden konvoj. Nižší spotřeba paliva snižuje také emise uhlíku.

Contact us