161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white Flag of HaitiFlag of Swaziland

Na vývoj konvojů digitálně propojených kamionů DB Schenker půjdou bezmála 2 miliony eur

Německé spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) financuje projekt koordinace konvojů nákladních vozidel pod vedením společností DB Schenker, MAN a Hochschule Fresenius • První testy lze očekávat začátkem roku 2018.

(Berlín/Mnichov, 10. července 2017)  Společnosti DB Schenker, MAN a Hochschule Fresenius obdrží prostředky od Spolkového ministerstva dopravy a digitální infastruktury (BMVI) na projekt tzv. platooningu, tedy seskupování autonomně řízených a digitálně navzájem propojených kamionů. Německé spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury zveřejnilo tiskovou zprávu. Akademicky zastřešený společný projekt seskupování konvojů nákladních vozidel v dopravním toku bude financován po dobu 20 měsíců od června 2017 do ledna 2019.

V první fázi bude probíhat monitorování konvojů v každodenním provozu na digitální testovací trase na dálnici A9 po dobu několika měsíců. Výstupem bude vypracování analýzy pro praktickou aplikaci a bezpečnost systémů v reálném nasazení v silničním provozu, a to i v rámci probíhajících procesů společnosti DB Schenker. Dalším cílem této fáze je průzkum potenciálních účinků této nové technologie na profesi řidiče nákladních vozidel.

Alexander Dobrindt, německý spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury k tomu říká: „Automatizované řízení vozidel se zapojením do síťových infrastruktur se brzy stane realitou. V rámci projektu seskupování konvojů nákladních vozidel v dopravním toku proběhne integrace technologie z vývojářských dílen do reality silničního provozu. Nákladní vozidla s pokročilou technologií udržují během jízdy bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel a komunikují v konvoji mezi sebou. Silniční provoz je mnohem bezpečnější a plynulejší, kapacita vozovek je vyrovnaná, řidič vnímá vyšší komfort z jízdy. U řidičů se snižuje stres ze silničního provozu, menší je v neposlední řadě také dopad na životní prostředí. Díky tomuto projektu DB rozšiřuje svou odbornost v pozici moderního high-tech poskytovatele logistických služeb. Ministerstvo aktivně iniciuje inovativní výzkumné projekty zaměřené na automatizaci a síťovou koordinaci řízení nákladních vozidel v ostrém silničním provozu. Na financování tohoto záměru byl proto vymezen rozpočet ve výši 100 miliónů eur. Vývojem a testováním nákladních vozidel zapojených do síťových struktur zahajujeme další projekt na naší testovací digitální trase - na dálnici A9. Cílem našich dotačních aktivit je posunout Německo na vedoucí pozici na trhu s automatizací a síťovou koordinací řízení.“

Jochen Thewes, CEO společnosti Schenker AG, uvádí: „Jsme nadšeni, že se ministerstvo rozhodlo podpořit nás finanční dotací. DB Schenker je společně se svými partnery působícími v projektu průkopníkem v oblasti integrace technologie platooningu v dopravně na německém trhu. Ve velmi krátké době se nám podařilo vše pečlivě otestovat ve skutečných situacích silničního provozu. Díky tomu opět upevňujeme naši roli lídra v oblasti digitalizace. Projekt demonstruje naše vysoké standardy a ambice stát se hnací silou vývoje digitálních obchodních modelů pro naše zákazníky v oblasti nákladní přepravy a logistiky.“
Celkový obnos dotace se rozdělí mezi partnery dle individuálních potřeb rozpočtu každého z nás.

​​​​​​​Koordinaci celého projektu přebírá DB Schenker. Začínáme v prvních měsících roku 2018 s úvodními testy na digitální testovací trase na dálnici A9, a to mezi terminály DB Schenker v Mnichově a Norimberku. Testovací vozy vyrobí výrobce nákladních vozidel MAN.

Joachim Drees, CEO společností MAN Truck & Bus a MAN SE:
„Jsme velice potěšení, že jsme obdrželi finanční prostředky na realizaci tohoto významného projektu, který společnosti MAN a jejím partnerům umožní společně v testech ověřit síťové seskupování konvojů nákladních vozidel v dopravním toku, a to po dobu několika měsíců přímo v praxi v reálném silničním provozu za doprovodu profesních řidičů.“
Hochschule Fresenius pracuje na výzkumu přínosů nové technologie pro řidiče - především na neurofyziologické a psychologické dopady. „Od samého počátku je velmi důležité zohlednit účinky této vyvíjené technologie na samotné řidiče,“ prohlásil profesor Dr. Christian T. Haas, ředitel Institutu pro výzkum komplexního zdraví vysoké školy Hochschule Fresenius. „Naše poznatky získané z analýz účinků rozhraní člověk-stroj se přímo začlení do probíhajícího vývoje této nové technologie a pracovních podmínek pro řidiče, které se tímto vytváří.“

V první fázi se nákladní vozidla budou pohybovat na vozovkách bez nákladu. Proběhnou analýza podmínek každodenního silničního provozu a školení řidičů. Během roku 2018 jsou naplánované až tři trasy denně se skutečným nákladem.

Seskupení alespoň dvou nákladních vozidel do konvoje na dálnici probíhá za podpory systému spočívajícího v informačních síťových technologiích, které řidičům umožňují vést nákladní vozidla při jízdě ve velmi těsné vzdálenosti mezi sebou. Všechna nákladní vozidla začleněná do konvoje jsou připojená do elektronického automatizovaného komunikačního systému nazývaného car-to-car. Napojení do elektronického komunikačního systému vozidel zajišťuje jejich bezpečnost v silničním provozu. Konkrétně v rámci tohoto je projektu de definovaný primární cíl využívání konvojů k úspoře paliva ve výši alespoň deseti procent. Úspory paliva se projevují pozitivně také na emisích CO2. Partneři si od projektu slibují získání nových poznatků ohledně optimalizace kompletních logistických řetězců a přijetí nových technologií. DB Schenker a MAN uzavřeli již v květnu 2017 dohodu o spolupráci v oblasti platooningu.

Více informací na téma digitalizace ve společnosti DB Schenker, jsou obsahem webových stránek www.deutschebahn.com/Digitale_Innovationen.

Contact us