Konvoiprojekt: esimesed veod võrgustatud veoautodega

DB Schenker ja MAN on sõlminud partnerluse kõrgtehnoloogiliste veokite kasutamiseks kiirteel A9 • Pooled allkirjastavad vastastikuse mõistmise memorandumi

Kõrgtehnoloogilised veokid maanteel: see on esmakordne partnerlus logistikaettevõtte ja veokitootja vahel, et töötada välja võrgustatud veokikonvoid ja testida nende kasutamist reaalsetes töötingimustes.

DB Schenker ja MAN on sellel eesmärgil allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi ja esialgu on kavas määratleda projekti põhitingimused ja järgnevad praktilised katsetused. Aastal 2018 on neil plaanis panna tööle veokikonvoi kiirteel A9 asuval digitaalsel katsealal DB Schenkeri Münchenis ja Nürnbergis asuvate filiaalide vahel. Teine faas hõlmab isesõitvate veokite kasutuselevõttu DB Schenkeri territooriumil Nürnbergis.

Konvois sõitmine tähendab maanteeliikluses süsteemi, milles vähemalt kaks lühikese pikivahega veokit sõidavad kiirteel tehniliste sõidukijuhtimise abivahendite ja kontrollisüsteemide abil. Kõik konvoi sõidukid on sõidukitevahelise side kaudu omavahel ühendatud elektrooniliste „veotiislitega“. Juhtiv sõiduk määrab kiiruse ja suuna.

Veokite pikivahe on umbes kümme meetrit, mis vastab ligikaudu poolesekundilisele sõiduajale. Elektrooniline ühendus konvoi sõidukite vahel tagab sõiduohutuse. Konvoi põhieesmärk on sõita teise sõiduki tuules ja saavutada nii kuni 10%-line kütusesääst kogu konvoile. Kütusesääst vähendab ka süsinikdioksiidi heitkoguseid.

„Meie eesmärk on saada digitaalsete ärimudelite eestvedajaks transpordi ja logistika valdkonnas ning pakkuda valikut klientidele, kes otsivad nii digitaalseid kui mittedigitaalseid teenuseid,” ütleb DB Schenkeri juhatuse esimees Jochen Thewes. „Seepärast tunneme heameelt võimaluse üle teha koostööd MAN-iga ning testida konvois sõitmist igapäevastel vedudel maanteetranspordi terminalide vahel. DB Schenker ja MAN loodavad partnerluse abil välja töötada uusi viise logistikaprotsesside optimeerimiseks.”

DB Schenkeri maanteetranspordi divisjoni juhatuse liige Ewald Kaiser lisab: „Projekt keskendub klientide nõudlusele täiesti läbipaistvate, samas kiiremate ja keskkonnasõbralikumate protsesside järele. Üldkokkuvõttes eeldame, et uute lahenduste sidumine meie klientide logistikaprotsessidega suurendab märkimisväärselt tõhusust. Usume, et võrgustatud ja automatiseeritud sõitmisel on tohutu potentsiaal.“

MAN SE ja MAN Truck & Bus nõukogu esimees Joachim Drees tõi esile veokikonvoide eeliseid sõidukitootja seisukohalt: „Konvois sõitmine on reaalne panus transpordi turvalisusesse. Kahjuks on inimlik eksitus tagant otsasõitude kõige sagedasem põhjus. Veokite elektrooniline ühendamine pakub sellele probleemile paljutõotavat lahendust. Üksteise tuules sõitmine vähendab oluliselt kütusetarbimist. Samas võimaldab konvois sõitmine kasutada transpordi infrastruktuuri oluliselt tõhusamalt.“ Siiski toonitas ta, et muutmaks konvois sõitmine tavapäraseks, tuleb olulised eeltingimused alles luua. „Kontseptsiooni laiaulatuslikum realiseerimine oleneb suures osas õigusraamistikust. MAN pakub sellist süsteemi, kui on loodud vastavad õigusaktid.“

Joachim Drees näeb partnerlust DB Schenkeriga ideaalse raamistikuna konvois sõitmise testimiseks igapäevastel autovedudel ja selle edasisel arendamisel. „Eelkõige soovime põhjalikult tutvuda paljude nõuetega, mis süsteemi praktilises kasutuses mõjutavad, ning töötada koos klientidega välja lahendused, mis võimaldavad konvois sõitmist optimaalselt kasutada.“

Projekti esimeses faasis selgitavad DB Schenker ja MAN Truck & Bus välja katsevedude põhiprobleemid, leiavad konvois sõitmise testimiseks sobivad võimalused ning määratlevad konvoide moodustamise tehnilised ja logistilised nõuded. Projekt hõlmab ka vajaliku teabe kogumist ja edastamist ning selle teabe kasutamist veokitootja ja logistikaspetsialisti poolt.

Partnerid uurivad ka seda, millises ulatuses kombineerida konvois sõitmist muude digiteenustega, samuti kulutõhususe potentsiaali küsimusi.

Lisaks uuritakse projekti käigus, millistele nõuetele peavad vastama konvois sõitvate veokite juhid, milline on selle uue tehnoloogia üldine mõju veokile kui töökohale praegu ja tulevikus. „Paljud neist asjadest lükkuvad kaugesse tulevikku, kuid me soovime katsetada ja aidata kaasa selle tuleviku kujundamisele, anda inspiratsiooni ja stiimuleid,” ütleb Jochen Thewes. „Tahame integreerida võrgustatud isesõitvad veokid oma logistikaprotsessidesse ja selgitada välja, milliseid eeliseid lisaks kütusetarbimise säästule annavad need meie klientidele ja tööprotsessidele.“

Contact us