Letka-ajoprojekti: Ensimmäiset kuljetukset verkottuneilla kuorma-autoilla

DB Schenker ja MAN sopivat yhteistyöstä ja korkean teknologian kuorma-autojen käyttämisestä A9-moottoritiellä • Osapuolet allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjan

Korkean teknologian kuorma-autot moottoritiellä: ensimmäinen logistiikkayrityksen ja kuorma-autovalmistajan kumppanuus verkottuneen letka-ajon testaamiseksi.

DB Schenker ja MAN ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan ja suunnittelevat nyt projektin perusedellytyksiä ja myöhempiä käytännön kokeita. Vuonna 2018 yritykset aikovat aloittaa liikennöinnin A9-moottoritien digitaalisella testialueella DB Schenkerin Münchenin ja Nürnbergin toimipisteiden välillä. Toisessa vaiheessa itseajavia kuorma-autoja kehitetään DB Schenkerin alueella Nürnbergissä.

Automaattisessa letka-ajossa vähintään kaksi ajoneuvoa ajaa lyhyen välimatkan päässä toisistaan käyttäen hyödyksi teknistä ajoapua ja valvontajärjestelmiä. Kaikki letkan ajoneuvot ovat tietoliikenneyhteydessä toisiinsa. Ensimmäinen ajoneuvo määrittää suunnan ja nopeuden.

Yksittäisten kuorma-autojen välinen etäisyys on noin kymmenen metriä, joka vastaa noin puolen sekunnin ajoaikaa. Turvallisuudesta vastaa ajoneuvojen elektroninen linkitys. Letka-ajon päätavoitteena on mahdollistaa imuvirran hyötykäyttö ja näin säästää polttoainekuluissa jopa kymmenen prosenttia koko letkan osalta. Polttoaineen säästö vähentää myös hiilidioksidipäästöjä.

”Tavoitteenamme on olla nousta kuljetus- ja logistiikka-alan johtavaksi digitaalisten toimintamallien kehittäjäksi ja tarjota asiakkaille palveluja sekä digitaalisista että ei-digitaalisista palveluista”, sanoo DB Schenkerin johtoryhmän puheenjohtaja Jochen Thewes. ”Sen vuoksi olemme tyytyväisiä yhteistyöhön MANin kanssa ja mahdollisuuteen testata letka-ajoa käytännössä jo varhaisessa vaiheessa maakuljetusterminaalien välillä. DB Schenker ja MAN odottavat, että tämä kumppanuus tuo esiin uusia mahdollisuuksia logistiikkaprosessien optimointiin.”

DB Schenkerin maakuljetuksista vastaava johtaja Ewald Kaiser lisää: ”Projekti keskittyy asiakkaiden tarpeeseen saada täysin läpinäkyviä sekä tehokkaampia ja yhä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan odotamme tällaisten uusien ratkaisujen ja asiakkaittemme logistiikkaprosessien yhdistämisen lisäävän merkittävästi tehokkuutta. Uskomme, että verkostomaisessa ja automatisoidussa liikenteessä on valtavia mahdollisuuksia.”

MAN SE- ja MAN Truck & Bus -yhtiöiden johtokunnan puheenjohtaja Joachim Drees painotti letka-ajon etuja ajoneuvovalmistajan näkökulmasta: ”Letka-ajon myötä myös liikenneturvallisuus paranee. Suurin osa peräänajoista johtuu inhimillisistä virheistä. Kuorma-autojen elektroninen linkittäminen on lupaava ratkaisu tähän ongelmaan. Imuvirran hyötykäyttö vähentää huomattavasti polttoaineen kulutusta. Samalla letka-ajo auttaa käyttämään kuljetusinfrastruktuuria tehokkaammin.” Hän painotti myös, että letka-ajon toteuttaminen vaatii vielä monia edellytyksiä. ”Hankkeen käytännön toteuttaminen edellyttää laajaa lainsäädännöllistä työtä. MAN tarjoaa tällaisen järjestelmän, kun sen lainsäädännölliset edellytykset on laadittu.”

Joachim Dreesin mukaan yhteistyö DB Schenkerin kanssa tarjoaa ihanteelliset puitteet letka-ajon käyttöön päivittäisissä kuljetuksissa ja sen kehittämiseen. ”Haluamme erityisesti tutustua järjestelmän käytännöllisiin vaatimuksiin ja kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja letka-ajon optimaaliseen hyödyntämiseen.”

Projektin ensimmäisessä vaiheessa DB Schenker ja MAN Truck & Bus selvittävät kokeilun peruskysymyksiä, määrittävät kokeiluun soveltuvia toimenpiteitä sekä määrittävät letkojen kokoonpanon teknisiä ja logistisia vaatimuksia. Projektissa selvitetään myös tarpeellisen tiedon keräämistä ja jakelua sekä käyttöä ajoneuvovalmistajan ja logistiikkaoperaattorin osalta.

Kumppanit tutkivat myös letkojen yhdistämistä muihin digitaalisiin palveluihin sekä tarkastelevat kustannuksia ja säästömahdollisuuksia.

Projektissa selvitetään myös letka-ajon kuljettajilta vaadittavia edellytyksiä sekä uuden ajotavan vaikutuksiin kuorma-autoon työpaikkana nyt ja tulevaisuudessa. ”Monet näistä asioista ovat vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta me haluamme testata ja auttaa muovaamaan tulevaisuutta sekä tarjota inspiraatiota ja kannustusta”, sanoo Jochen Thewes. ”Haluamme integroida verkottuneet, automaattisesti ajavat kuorma-autot logistiikkaprosesseihin ja ymmärtää, mitä muita etuja asiakkaat ja prosessit voivat saavuttaa polttoaineen säästön lisäksi.”

Contact us