Projekt jazdy w kolumnie pojazdów (platooning): Pierwsze transporty w samochodach w sieci

DB Schenker i MAN zawarły umowę partnerską w zakresie korzystania z technicznie zaawansowanych samochodów ciężarowych na autostradzie A9 • Strony podpisują protokół ustaleń

Technicznie zaawansowane samochody ciężarowe na autostradzie: to pierwsze partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwem logistycznym i producentem samochodów ciężarowych mające na celu opracowanie konwojów ciężarówek w sieci i przetestowanie ich użytkowania w warunkach operacyjnych.

DB Schenker i MAN podpisały w tym celu protokół ustaleń. Następnie określone zostaną podstawowe warunki projektu i testy praktyczne. W 2018 r. planowana jest obsługa konwoju autonomicznych ciężarówek na testowym odcinku autostrady A9 (Digital Motorway Testbed) pomiędzy oddziałami DB Schenker w Monachium i Norymberdze. Kolejna faza będzie obejmować wdrożenie samojezdnych samochodów ciężarowych na terenie oddziału DB Schenker w Norymberdze.

Jazda w kolumnie pojazdów (platooning) dotyczy systemu pojazdów w ruchu drogowym, w którym przynajmniej dwa samochody poruszają się w niewielkiej odległości do siebie z wykorzystaniem systemów technicznego wspomagania kierowcy i sterownia. Wszystkie pojazdy w konwoju są ze sobą połączone za pomocą elektronicznych „dyszli” w formie systemu komunikacyjnego samochód-samochód. Samochód prowadzący określa prędkość i kierunek.

Odległość pomiędzy poszczególnymi samochodami ciężarowymi wynosi ok. 10 metrów, co odpowiada mniej więcej półsekundowemu czasowi jazdy. Elektroniczne połączenia pomiędzy poszczególnymi samochodami w konwoju gwarantują bezpieczeństwo. Podstawowym celem tej procedury jest zapewnienie efektu aerodynamicznego, pozwalającego uzyskać oszczędność paliwa do 10% dla całego konwoju. Zmniejszenie zużycia paliwa ogranicza również emisje dwutlenku węgla.

„Dążymy to tego, aby stać się siłą napędową cyfrowych modeli biznesowych w branży transportowej i logistycznej oraz usługodawcą najchętniej wybieranym przez klientów poszukujących cyfrowych i analogowych rozwiązań,” mówi Jochen Thewes, prezes zarządu DB Schenker. „Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy możliwość współpracy z MAN i przetestowania jazdy w konwoju na wczesnym etapie w codziennych przejazdach pomiędzy terminalami przeładunkowymi. Firmy DB Schenker i MAN oczekują, że partnerstwo pozwoli uzyskać nowe dane, które umożliwią optymalizację procesów logistycznych.”

Ewald Kaiser, członek zarządu ds. transportu lądowego DB Schenker, dodaje: „Projekt koncentruje się na zapotrzebowaniu klientów na w pełni przejrzyste a jednocześnie bardziej ekologiczne procesy. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że pozwoli to na zwiększenie wydajności poprzez łączenie nowych rozwiązań z procesami logistycznymi naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że sieciowe i zautomatyzowane przejazdy mają olbrzymi potencjał.”

Joachim Drees, prezes zarządu w MAN SE i MAN Truck & Bus, podkreśla zalety konwoju autonomicznych ciężarówek z punktu widzenia producenta pojazdów: „Jazda w konwoju ma bardzo korzystny wpływ na bezpieczeństwo transportu. Błąd ludzki jest niestety jedną z najczęstszych przyczyn kolizji na skutek uderzenia w tył samochodu. Elektroniczne połączenie ciężarówek wygląda obiecująco. Efekt aerodynamiczny pozwala znacznie ograniczyć zużycie paliwa w procesie. Jednocześnie jazda w konwoju umożliwi nam bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej.” Podkreślił on również, że nie zostały jeszcze opracowane ważne warunki niezbędne do wprowadzenia konwojów do standardowej procedury. „To, czy uda się zrealizować tę koncepcję na szeroką skalę, będzie zależeć w dużym zakresie od uwarunkowań prawnych. MAN zaproponuje taki system po utworzeniu odpowiedniego kontekstu prawnego.”

Według Joachima Dreesa partnerstwo z DB Schenker zapewnia idealne ramy dla prowadzenia testów przejazdów w konwoju w codziennej praktyce transportowej i dalszego rozwoju tego rozwiązania. „W szczególności chcemy poznać różne wymogi, jakie ta praktyka nakłada na system i wspólnie z naszym klientem opracować rozwiązania, które umożliwią optymalne wykorzystanie jazdy w konwoju.”

Na pierwszym etapie realizacji projektu DB Schenker i MAN Truck & Bus wyjaśnią fundamentalne zagadnienia dla testów, rozpoznają odpowiednie scenariusze testowania jazdy w konwoju oraz określą techniczne i logistyczne wymogi pod kątem zestawiania konwojów. Innym obszarem projektowym będzie gromadzenie i dostarczanie niezbędnych informacji oraz ich wykorzystywanie przez producentów samochodów ciężarowych i specjalistów ds. logistyki.

Partnerzy również przyjrzą się możliwościom połączenia przejazdów w konwoju z innymi usługami cyfrowymi oraz kwestiom związanym z kosztami i możliwościom uzyskania oszczędności.

Oprócz tego projekt będzie obejmować analizę wymagań, które muszą spełnić kierowcy uczestniczący w takich przejazdach oraz ogólny wpływ nowej technologii na samochód ciężarowy jako miejsce pracy teraz i w przyszłości. „Wiele z tych zagadnień to nadal dość odległa kwestia, jednak chcemy je testować i pomagać w kształtowaniu przyszłości, a także inspirować i motywować,” mówi Jochen Thewes. „Chcemy zintegrować samojezdne samochody ciężarowe z naszymi procesami logistycznymi i przekonać się jakie korzyści – oprócz oszczędności paliwa – można osiągnąć dla naszych klientów i procesów operacyjnych.”

Contact us