Warunki

Poznaj ogólne warunki dotyczące korzystania z rezerwacji.

W tej prezentacji internetowej dostępne są różne usługi podlegające różnym „Warunkom ogólnym”. Warunki obowiązujące w poszczególnych pionach korporacyjnych lub spółkach powiązanych Schenker AG i/lub Deutsche Bahn AG można znaleźć na poszczególnych stronach.

Kontakt

Masz sugestie, prośby lub skargi dotyczące obecności firmy DB Schenker w sieci? Prześlij wiadomość na adres 
ServiceManagement.DigitalSolutions@dbschenker.com

Contact us