Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Woman

Spelet som minskar fördomar och ökar förståelse

Handlingsplaner vid diskriminering och trakasserier är bra, viktigt och nödvändigt. Men kanske inte jättespännande att läsa. Så vad gör man om man verkligen vill engagera sina medarbetare i dessa frågor? Vår HR-avdelning tog saken i egna händer och skapade LIKA-spelet.

Michael Ängbacken, Head of HR Management, berättar om bakgrunden till LIKA-spelet:

– Vi letade efter ett bra sätt att diskutera frågor kring fördomar och diskriminering på ett lättsamt och avväpnande sätt. Malmö kommun hade använt ett spel i sitt jämställdhetsarbete och det blev vår inspiration till LIKAspelet, ett spel som bygger på våra värderingsgrunder.

Hur spelar man?

– Deltagarna delas in i lag om ca fem personer. Man flyttar en spelpjäs på en spelplan som består av olika kategorier. En kategori handlar om att dela med sig om sina tankar och erfarenheter kring en viss fråga. En annan kategori består av rena fakta och den tredje varianten beskriver en situation där deltagarna får ta ställning till hur de skulle tänka och agera, t.ex. ”Din öppet homosexuella chef bjuder upp dig på julfesten. Dansar du då?”, eller ”Vad gör du om en nyanställd kille visar sig vara transperson och kommer till jobbet i kvinnokläder?”

I distrikt Stockholm märker de skillnader i attityder sedan 2015 då LIKA-spelet introducerades bland deras kollektivanställda. Vi pratade med Peter Gunnarsson, CoDi Specialist, som berättade mer om arbetet:

– Javisst, både jag och min kollega Pierre Cauwenbergh har märkt en skillnad i attityder sedan vi startade LIKA-spelet 2015, jämfört med förra året då vi körde spelet senast. Allt handlar förstås inte om spelet, det är en blandning av olika saker som att vi t.ex. har fler anställda med invandrarbakgrund, fler yngre där många har lägre tolerans mot diskriminering och står upp för sina värderingar samt att den allmänna kunskapen om dessa frågor har ökat. Men LIKA-spelet har gett oss ett verktyg att arbeta med frågorna dagligen.

Öppen diskussion och ökad förståelse

– LIKAspelet gör oss medvetna om våra fördomar och drar upp dem till ytan. Det handlar inte om att sitta och säga ”rätt” saker utan om att föra en öppen diskussion och få en ökad förståelse för varandra. Spelet har gett oss en anledning att ständigt ha jämlikhet och mångfald på agendan, det har blivit en självklarhet.

Praktikanter från Upplands Bro gymnasium

– Ett annat arbete som påverkat oss positivt i vårt inkluderingsarbete är ett antal praktikanter som vi tagit emot från Upplands Bro gymnasiet. Det är sex unga män som har bott i Sverige en kort tid och som gör praktik hos oss för att lära sig svenska och terminalarbete. Här har det varit en riktigt bra uppslutning och inkludering från alla medarbetare.

Schenker Friends stöttar medarbetare

– Ett väldigt fint initiativ, som är en direkt följd av LIKAspelet, är Schenker Friends, en grupp i distrikt Stockholm som stöttar medarbetare och ledning i just dessa frågor, avslutar Peter.

Augusta Fornstedt, HR Business Partner och ordförande i Schenkers Styrgrupp för Likabehandling, är glad att vi lyfter dessa frågor och ger fler exempel på hur vi arbetar med inkludering och jämställdhet på DB Schenker:

Samarbete med Korta Vägen

– Vi har ett samarbete med ”Korta Vägen” som är en Arbetsmarknadsutbildning vars syfte är att underlätta för akademiker med utländsk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden genom praktikplatser. I flera delar av den svenska verksamheten arbetar uppskattade och duktiga medarbetare som efter praktikperioden blivit erbjudna anställning hos oss på DB Schenker.

DB Schenker Sveriges Styrgrupp för Likabehandling

– Gruppen, som består av såväl arbetsgivar som arbetstagarrepresentanter, driver arbetet för likabehandling inom DB Schenker Sverige. Vi har bland annat tagit fram Likabehandlingsplanen, vilket är en beskrivning av hur vi ska bedriva likabehandlingsarbete inom DB Schenker Sverige. Just nu håller vi på att uppdatera planen och kommer snart att publicera den nya versionen som vi hoppas ska underlätta likabehandlingsarbetet på alla håll i verksamheten ytterligare.

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen här