Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Electronic

Logistiklösningar för elektronik

I takt med den ökade globaliseringen ställs elektronikbranschen under allt större tids- och prispress. Våra skräddarsydda lösningar har utvecklats för att optimera produktionsprocesser och minska driftskostnaderna. Med hjälp av flerpartsplattformar förbättrar vi planeringen och samarbetet inom din supply chain för att öka flödet av material och färdiga produkter.

Elektroniklogistik och supply chainhantering

Vi hanterar supply chains åt många av världens största och snabbast växande teknikföretag. Företagen har utvecklat strategier som omfattar inköp från internationella platser, snabbt intåg på nya internationella marknader och behov av central optimering av supply chains. Till det behövs en logistikpartner som kan utveckla end-to-end-lösningar med global täckning och fullständig transparens från beställning till leverans. Med program som automatisk tullklarering och supply chainlösningar på kontraktsbas har vi en unik ställning på marknaden som kan hjälpa dig att ta sig in på nya marknader och dra fördel av globala inköpsmöjligheter.

Vi på DB Schenker erbjuder global expertis för dina supply chainbehov inom elektronikbranschen, bl.a.:

 • Ett internationellt nätverk som möjliggör en snabb och kostnadseffektiv transport mellan produktionsanläggningar och kunder, oberoende av avstånd.
 • Flerpartsplattformar för planering och samverkan med din supply chain samt ökning av material- och produktflöden.
 • Transparens från början till slut och specialprodukter för att säkerställa säker och pålitlig leverans av dina varor.
 • Kontraktlogistik-/SCM-program som kontinuerligt förbättrar våra processer och ser till att din supply chain alltid är trimmad och fullt optimerad.
 • Vendor Managed Inventory-lösningar (VMI) för en optimal lagernivå.
 • Väletablerade lösningar med världens ledande elektronikföretag
 • Globalt integrerade och ständigt föränderliga lösningar som sträcker sig från leverantörer och underleverantörer till kundmarknader
 • TAPA-säkerhet, kvalitetssystem och kostnadssänkningsprogram som inte kompromissar med servicenivån
 • Stort fokus på genomförande och identifiering av mervärdestjänster som ger snabbare lageromsättning och förbättrar kundupplevelsen

Vi har även erfarenhet inom följande områden:

 • Drift av VMI-nav för JIT-påfyllnad av produktionsanläggningar.
 • reverse logistics, inklusive returhantering, produktdiagnos och lättare reparationer, leverans av ersättningsvaror etc.

Allt detta i kombination med våra mervärdestjänster, som reparation och etikettering, gör att vi på DB Schenker kan uppfylla alla dina supply chainbehov.

Fler erbjudanden

Vi på DB Schenker tycker kvalitet är vad du säger att det är. Kvalitet är någonting som kan mätas fysiskt. Om alla mätningar visar att de krav som du har specificerat har uppfyllts, då är det kvalitet för oss. (Källa: American Society for Quality – ASQ; pocketguide till Q9001:2000) 

Kvalitet står alltid i centrum för vårt globala flygfraktsnät. Därför har vi varit med och grundat Cargo iQ (f.d. Cargo 2000). Vi har skapat en plattform för ett branschövergripande kvalitetssystem med strikta revisioner och certifieringsprocesser. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi arbetar nära samarbetspartners inom hela leveranskedjan för att uppnå kvalitetsförbättringar. 

Cargo iQ är vårt kvalitetssystem, det hjälper oss att arbeta enligt koncernstrategin. 

Vi erbjuder ett stort antal säkerhetslösningar för hela leveranskedjan för att skydda din last under både transport och lagring. Oavsett var dina varor befinner sig eller vart de är på väg, så kan vi erbjuda lämpliga säkerhetslösningar på global nivå.

Säkerhet Läs mer

Våra relaterade produkter

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.