Industry Solutions Healthcare Pills

Hälsovård och läkemedel

När det gäller läkemedel spelar tillförlitlighet en avgörande roll vid transport av läkemedelsprodukter. Vi har utvecklat supply chainslösningar som säkerställer att tids- och temperaturkänsliga produkter når fram snabbt och säkert. Vi specialhanterar och övervakar känsliga produkter hela vägen med hjälp av leveransspårning, slutna kylkedjor för biologiska läkemedel och överensstämmelse med alla rättsliga bestämmelser. Vi upprättar även kvalitetsstyrningssystem och tillämpar branschstandarder såsom GDP, USP 1079 och QEP.

Vårt globala nätverk integrerar flyg-, sjö- och landtransport samt kontraktlogistik så att vi genast kan reagera på eventuella förändringar av dina distributionsbehov. Våra multimodala transportlösningar garanterar dessutom en kostnadseffektiv end-to-end-lösning för din supply chain.

Vi på DB Schenker tillhandahåller global expertis för dina supply chainbehov inom hälsovårds- och läkemedelsbranschen, bl.a. följande:

 • Flygfraktsservice med olika temperaturområden som uppfyller högsta standarder: 
  DB SCHENKERhealthcare cool (kylkedjelösningar mellan +2 °C och +8 °C) och DB SCHENKERhealthcare ambient (kontrollerad rumstemperatur mellan +15 °C och +25 °C)
 • Certifierade och reglerade anläggningar
 • Utbildad och kvalificerad personal (GDP-utbildade experter)
 • Integrerade end-to-end-tjänster för hälsovård (lagring och transport)
 • Kvalitetsintyg (QEHS/ISO, TAPA och C-TPAT)
 • Överensstämmelse med lokala och internationella bestämmelser
 • Mervärdestjänster för att möta regionala och lokala produktkrav
 • Kylkedjelösningar (kylrum, sjöcontainrar med GPS-utrustning, etc.)
 • Säkerhetslösningar (CCTV, säkerhetsvakter, larmsystem och passerkontroll)
 • Viktiga hälsovårdsintyg (GDP och GMP)
 • Global kvalitetsram i linje med branschens och kundernas kvalitetskrav

Additional Services

Tycker du att tullfrågor är krångliga? Vi hjälper dig med allt från enkla förtullningar till omfattande anläggningsförtullningar, branschspecifika behov och licensansökningar.

Läs mer

The DB SCHENKERsmartbox family creates synergy in your supply chain. We use a well-established network of cooperating partners, making this service unique within all modes of freight forwarding transportation.

With this extensive service, you’ll receive a detailed overview of your freight – around the clock, worldwide and with real-time tracking. The DB SCHENKERsmartbox family also offers related services for all modes of transports, including air and rail.

When you use DB SCHENKERsmartbox, you know you’re getting unparalleled transparency, security, and savings.

Transparency

 • Highest level of transparency of the supply chain
 • Monitoring of cargo conditions
 • Increased lead-time
 • GPS real time tracking via web (24/7)

Savings

 • Potential reduction of insurance costs
 • Reduction of customer’s logistics costs

Security

 • Protection against theft and vandalism

Digitalization

 • Data collection
 • Running individual reports
 • Facilitating analysis

The new DB SCHENKERsmartbox family service has grown. It now monitors global freight transports in a more convenient and innovative way, offering several options to fit your very specific business needs:

 • DB SCHENKERsmartbox premium
 • DB SCHENKERsmartbox light
 • DB SCHENKERsmartbox easy 1
 • DB SCHENKERsmartbox easy 2
 • DB SCHENKERsmartbox pharma
 • DB SCHENKERsmartbox logistics
 • DB SCHENKERsmartbox air gateways
 • DB SCHENKERsmartbox air real-time
 • DB SCHENKERsmartbox domestic lock
 • DB SCHENKERsmartbox domestic package tracker
 • DB SCHENKERsmartbox rail
 • DB SCHENKERsmartbox individuals
 • DB SCHENKERsmartbox security service 

Find out easily and at any time which device might be the best for your needs. Visit our 
DB SCHENKERsmartbox family configurator

Våra relaterade produkter och tjänster

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.

En kran på 600 ton lastar av turbinerna i Burullus

Mer än 100 000 ton

1/4

En framgångssaga

2/4

En framgångssaga

3/4

Konvojkörning:

4/4