Skip to content
DB SCHENKER-logga


Healthcare employee with mask
Healthcare controlling employee
Two doctors look at an x-ray

Logistiklösningar för hälso- och sjukvården

Utvecklat och implementerat av DB SCHENKERlife+

Hälso- och sjukvården har påverkats enormt av COVID-19 och nu kämpar life science-industrin med att hantera den enorma efterfrågan samtidigt som produktionen är osäker. Det gör att företagen måste arbeta ad hoc med oplanerade leveranser som orsakar störningar i deras supply chains. Allt detta sker i en tid då deras arbete aldrig har varit viktigare. Därför skapade vi DB SCHENKERlife+,  logistiklösningar anpassade specifikt för hälso- och sjukvårdssektorn.
 

Varsam hantering och leverans

Vi förstår att det inte finns en lösning som passar alla. Men oavsett om du skickar medicinsk utrustning, läkemedel eller vaccin, så vet vi att era kunder är beroende av punktliga leveranser. Med DB SCHENKERlife+ kan du lita på att vi löser detta.

Det vågar vi lova tack vare våra omfattande transport- och logistiktjänster tillsammans med vårt globala nätverk. Vi ser till att leverera i tid, och med rätt temperatur. Vi har årtionden av erfarenhet av att leverera allt från biofarmaka till medicinsk utrustning,  PPE och blodplasma.

Veronique Dameme, chef för Global Vertical Market Healthcare: "Våra beprövade processer för hälso- och läkemedelsindustrin, DB SCHENKERlife+, säkerställer att din logistik blir en framgång."

Med erfaren personal, sofistikerade processer och infrastruktur i världsklass är det vår ambition att fortsätta att säkerställa att våra kunders leveranskedjor och företag lyckas. 

Detta kan vi göra för dig som din logistikpartner.

Det är människorna som är nyckeln till säker leverans av era produkter. Vårt team består av:

 • GDP-utbildade experter inom sjukvårdslogistik. Våra medarbetare har djupgående kunskaper om processer, tjänster och teknik för att konsultera, planera och utföra era logistikbehov. 
 • Dedikerade säljare som fungerar som er personliga kontakt och som lär sig er verksamhet från grunden.
 • Connect2track och DB SCHENKERlife+ kundservice för era leveranser. Vårt spårningsverktyg ger realtidsinformation om plats och status för din försändelse. Vi tar hand om era leveranser från spårning och schemaläggning till bokning och rapportering.
 • Dedikerade kvalitetssäkringsteam som säkerställer att vi tillämpar både globala och lokala branschstandarder samt säkerställer integriteten för varje försändelse.

I takt med att försörjningskedjorna blir alltmer sofistikerade och sjukvårdsindustrin mer reglerad blir processer en allt viktigare del av logistiken. Våra beprövade processer inkluderar:

 • Standardiserat GDP-certifierat nätverk för att säkerställa att hälso- och sjukvårdsprodukter transporteras och levereras konsekvent i enlighet med certifieringsprogrammet baserat på EU:s GDP-riktlinjer den 5 november 2013 om god distributionsmetod för humanläkemedel (2013 / C 343/01) och WHO:s riktlinjer (WHO:s tekniska rapportserie nr 957, 2010, bilaga 5).
 • Ledning av underleverantörer säkerställer att vi har specifika servicenivåavtal som uppfyller alla krav för hälso- och läkemedelstransporter, oavsett underleverantör. Dessa inkluderar bland annat mätvärden för temperaturavvikelse och godkännande av dataloggare för transittid.
 • Hälso-och sjukvårdsstandardiserade operativa processer inkluderar specifika och standardrutter, men även beredskap och backup-planer för alternativa lösningar. 
 • Dygnet runt-övervakning av sjukvårds- och läkemedelsförsändelser ger en extra trygghet för kritiska transporter. Genom att kombinera kundsupport 24/7 med connect2track kan vi agera proaktivt vid eventuella avvikelser i leveransen, exempelvis vid ändring av rutt eller vid temperaturavvikelse. Något som är extra viktigt idag vid transport av vaccin.

Våra innovationer hjälper företag att implementera digital teknik och infrastruktur i sin leveranskedja.

 • Webbaserade möjligheter, nätverksstyrning och riskbedömning för att säkerställa säkra transporter som uppfyller regelverkets krav gällande hantering av hälso- och läkemedelstransporter. Vår dataplattform samlar in, analyserar data och all relevant information gällande underleverantörer, rutter, platser, som skall granskas, samt en riskbedömning för att mäta och minimera eventuella risker innan godkännande.  
 • Dedikerade temperaturstyrda anläggningar på större flygplatsplatser för korsdockning av transporter och produkter som behöver bibehålla specifika temperaturer under transport och lagring. Detta inkluderar farmaceutiska, biofarmaceutiska och djurhälsotransporter.
 • Connect2track End-to-End Visibility är IoT-baserade lösningar som hjälper läkemedelstillverkare att fjärrövervaka sina leveranser och fatta databaserade beslut, för att optimera deras transportrutt eller för förebyggande åtgärder vid en avvikelse.

Våra lösningar för din bransch

 • Biopharma 
 • Läkemedel 
 • Djurvård 
 • MedTech 
 • Folkhälsa

Våra relaterade produkter och tjänster

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.