Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Aerospace plane part

Flyg- och försvarsindustrin

Flyg- och försvarsindustrin kräver smarta och anpassade logistiklösningar. Vi har expertteam över hela världen som skräddarsyr lösningar efter dina behov.

Du kan lita på oss

Fördelen med att vi är så stora är att vi kan lösa även de svåraste logistiklösningarna. Du kan räkna med att vi har koll på alla specifika behov och utmaningar, exempelvis integrerad logistik, transportstyrning och informationsövervakning.

Oavsett vilket företag du jobbar på, så har vi integrerade end-to-end-lösningar som är framtagna för att optimera din logistiklösning från inköp till distribution:

 • Flygplanstillverkare
 • Flygbolag
 • Tillverkare av originalutrustning
 • Motortillverkare
 • Återförsäljare av delar
 • Helikoptertillverkare
 • Försvarsmyndigheter
   

Vi kan branschen

 • Innovativa och kostnadseffektiva transport- och logistiklösningar från en partner
 • Specialister med stor kunskap
 • Strategiska nätverk, AOG Desks, som erbjuder täckning dygnet runt i hela världen
 • Kombinerade transporttjänster för både brådskande och rutinmässiga frakter

Vi på DB Schenker tillhandahåller global expertis för dina supply chainbehov inom luftfarts- och försvarsindustrin, bl.a.: 

 • Innovativa och kostnadseffektiva transport- och logistiklösningar av hög kvalitet och från en enda källa
 • Kontinuerligt stärkande av logistiska processer – på lokalt, nationellt och globalt plan
 • Utbildade luftfartsspecialister och kompetenscentra över hela världen
 • Strategiska nätverk av AOG Desks som erbjuder täckning dygnet runt, över hela världen
 • Tidsatta kombinerade transporttjänster för både kritiska och rutinmässiga frakter

Relaterade produkter och tjänster

Aerospace Platform

The Aeroplatform provides a single Web access point to crucial information about all your Aerospace Supply Chain. Our available tools support online collaboration between DB Schenker, its customers, and their suppliers and carriers. Allowing you full visibility to shipment information no matter how we move it… Become an Aeroplatform user and start optimizing your day-to-day logistics operations today!

ATOL, CARLA and SMART

Three innovative technology platforms to choose from that give you real time information about your operation including AOG’s coordination, Order fulfillment, Repair Orders cycle, Engines Special care and In Flight Supply Chain. Use one tool or all to gain visibility to your shipments.