161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

DB Schenker Aerospace plane part

Luftfarts- och försvarsindustri

Luftfarts- och försvarsindustrin kräver innovativa supply chainlösningar för sina unika behov. Med ett expertteam som är verksamt på viktiga platser över hela världen sätter vi på DB Schenker kvalitetsstandars och tillhandahåller skräddarsydda logistiklösningar för dina behov.

supplychainlösningar för luftfartsindustrin

Vi på DB Schenker är medvetna om att komplexa branscher kräver innovativa och specialanpassade logistiklösningar. Därför driver vi sedan länge en egen, särskild expertorganisation för att kunna uppfylla de specifika kraven från luftfarts- och försvarsindustrin.

Flexibel och pålitlig supply chainleverantör

DB Schenker är en flexibel logistikleverantör som skapar mervärde för luftfarts- och försvarsindustrin. Vi förstår branschens specifika behov och utmaningar. Vi integrerar logistik, transportstyrning och informationsövervakning i enlighet med kraven inom luftfarts- och försvarsindustrin, i syfte att tillhandahålla konkurrenskraftiga logistiklösningar för din supply chain.

Vare sig du är ett globalt luftfarts- och försvarsföretag eller ett lokalt företag, så har våra integrerade end-to-end-lösningar utvecklats för att optimera din supply chain från inköp till distribution:

 • Flygplanstillverkare
 • Flygbolag
 • Tillverkare av originalutrustning
 • Motortillverkare
 • Återförsäljare av delar
 • Helikoptertillverkare
 • Försvarsmyndigheter

Vi på DB Schenker tillhandahåller global expertis för dina supply chainbehov inom luftfarts- och försvarsindustrin, bl.a.: 

 • Innovativa och kostnadseffektiva transport- och logistiklösningar av hög kvalitet och från en enda källa
 • Kontinuerligt stärkande av logistiska processer – på lokalt, nationellt och globalt plan
 • Utbildade luftfartsspecialister och kompetenscentra över hela världen
 • Strategiska nätverk av AOG Desks som erbjuder täckning dygnet runt, över hela världen
 • Tidsatta kombinerade transporttjänster för både kritiska och rutinmässiga frakter

Relaterade produkter och tjänster

Aerospace Platform

The Aeroplatform provides a single Web access point to crucial information about all your Aerospace Supply Chain. Our available tools support online collaboration between DB Schenker, its customers, and their suppliers and carriers. Allowing you full visibility to shipment information no matter how we move it… Become an Aeroplatform user and start optimizing your day-to-day logistics operations today!

ATOL, CARLA and SMART

Three innovative technology platforms to choose from that give you real time information about your operation including AOG’s coordination, Order fulfillment, Repair Orders cycle, Engines Special care and In Flight Supply Chain. Use one tool or all to gain visibility to your shipments.

En kran på 600 ton lastar av turbinerna i Burullus

Mer än 100 000 ton

1/4

En framgångssaga

2/4

En framgångssaga

3/4

Konvojkörning:

4/4