Skip to content
DB SCHENKER-logga


Dessa projekt stöttar vi

Biogasanläggningar till hushåll i Nepal 

Klimatförändringarna märks alltmer i det fattiga Nepal. Glaciärerna i Himalaya smälter och monsunsäsongen förändras. Avskogning för att få ved ökar risken för jorderosion vilket i sin tur ökar risken för jordskred och översvämningar. 

Veden, som används som energikälla vid matlagning, behöver ersättas för att motverka avskogningen.

Bioavfall ersätter ved 

PoA Nepal Biogas Support Program har en lösning för detta. De tillverkar och säljer biogasanläggningar för hushållsel till fattiga lantbrukarhem över hela landet.  

Anläggningen matas med en blandning jordbruksavfall eller avföring och vatten, genom rören till hushållets gasspis. Detta ger familjerna en rökfri energikälla som ersätter ved vid matlagning.  

Subventioner och mikrofinansieringsinstitut  

Den genomsnittliga kostnaden för en biogasanläggning är drygt 600 USD. För att säkerställa att hushållen har råd med dem kan användare över hela landet få subventioner via Atmosfairs partner AEPC samt lån via ett omfattande nätverk av mikrofinansieringsinstitut. Dessa kan täcka 80 procent av kostnaderna för en biogasanläggning. De återstående 20 procenten finansierar användaren själv, vilket gör dem till ägare av anläggningen. 

Minskad avskogning och minskade utsläpp 

En biogasanläggning sparar cirka 3 300 kg ved per år. Detta förhindrar avskogning och minskar koldioxidutsläppen med 3,5 ton per anläggning och år. Genom att minska behovet av ved i Nepal bidrar Biogas Support Program också till klimatanpassning, bland annat genom att bevara den biologiska mångfalden och förhindra erosion. 

> Läs mer om projektet här 


Biomassakraftverket i Tonk, Indien

Projektet är beläget i distriktet Tonk i delstaten Rajasthan i nordvästra Indien. I Rajasthan finns några av Indiens torraste områden, inklusive Thar-öknen. Ekonomin här är beroende av jordbruk, djurhållning och textilproduktion. Inkomsterna är bland de lägsta i Indien, och småbönder producerar knappt nog för att överleva.  

I det torra klimatet är senapsplantan den viktigaste grödan. Skal och stjälkar, som blir över när senap bearbetas för att extrahera senapsolja, sågs tidigare som värdelöst avfall och brändes rutinmässigt.

Värdelöst avfall blir förnybar el

Atmosfair, tillsammans med sin indiska partner Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL), har byggt ett 8 MW biomassakraftverk, som använder senapsavfallet för att producera el. Avfallet förbränns genom direkt förbränning och producerar då vattenånga i en ångpanna. Ångan driver en turbin och generator som producerar el till det regionala nätet, och ersätter därmed el från kol och gasdrivna anläggningar.
Hittills har mer än 3000 småbönder sålt senapsavfall till kraftverket - det som tidigare sågs som värdelöst avfall. 

Stor minskning av koldioxidutsläpp

2019 var ett bra år för projektet. Anläggningen försåg det indiska nätet med 51 527 ton förnybar el och sparade därmed 49 415 ton I koldioxidutsläpp. Utsläppsbesparingarna ökade med 15 % från 2018.

> Läs mer om projektet här